28.mars på St Rita | Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod

28.april på St Rita – EWTN Norge | 3. uke i påsketiden, fredag

Herrevelde og rikdom, visdom, styrke og ære
tilkommer det ofrede Lam. Alleluja.

Allmektige Gud, vi som har erfart nåden i Herrens oppstandelse, ber deg: La oss ved din kjærlighets Ånd oppstå til det nye liv.
Ved vår Herre…

Evangelium Joh 6,52–60
På den tid diskuterte jødene med hverandre. «Hvordan,» sa de, «kan denne mann gi oss sitt legeme å spise?» Til dette svarte Jesus: «Sann mitt ord! Dersom dere ikke spiser Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, finnes heller ikke liv i dere. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag. For mitt legeme er virkelig næring, mitt blod er virkelig en drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Som det er Faderen, den Levende, som har sendt meg, og som det er ham jeg har mitt liv fra, slik skal den som spiser meg, få sitt liv fra meg. Dette er da det brød som er kommet fra himmelen: Det er ikke som det deres fedre spiste i ørkenen, for de døde siden; men den som spiser dette brød, han skal leve i all evighet.» Dette sa han mens han underviste i en synagoge i Kafarnaum.

Efter å ha hørt dette, var det mange av disiplene som sa: «Dette er utålelig; den slags tale kan en ikke høre på.»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 3):Nye program:


Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF