28.mars på St Rita | Jeg går herfra, og da skal dere lete efter meg

28.mars på St Rita – EWTN Norge | 5. uke i fasten, tirsdag

Vent på Herren, stol på ham!
Stå fast i ditt hjerte, ha tillit til Gud!

Herre, gi oss standhaftighet til å leve etter dine bud, slik at mennesker også i våre dager kan finne veien til deg, og din Kirke tjene deg med stadig større iver.
Ved vår Herre…

Evangelium Joh 8,21–30
På den tid sa Jesus til fariseerne: «Jeg går herfra, og da skal dere lete efter meg. Men dere skal dø i deres synd; der hvor jeg går hen, kan dere ikke komme.» Jødene sa da: «Han har vel ikke tenkt å drepe seg, siden han sier: ‘Der hvor jeg går hen, kan dere ikke komme?’» Jesus sa til dem: «Dere stammer nedenfra, jeg ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Jeg sa at dere skal dø i deres synder; ja, tror dere ikke at jeg er den jeg er, da skal dere dø i deres synder.»

De spurte da: «Men hvem er du så?» Jesus svarte: «Hvorfor taler jeg overhodet til dere? Jeg kunne ha meget å berette om dere, meget å fordømme. Men han som har sendt meg er sanndru, og bare det jeg har hørt hos ham, er det jeg forkynner for verden.»

De forstod ikke at det var Faderen han talte om for dem. Da sa Jesus til dem: «Når dere har hevet Menneskesønnen mot det høye, da skal dere forstå at jeg er den jeg er, og at jeg ingenting gjør av egen drift; det er hva min Far har lært meg, jeg forkynner. Og han som har sendt meg, er med meg; han har ikke latt meg alene, fordi jeg alltid gjør det som er ham til behag.» Ved disse ord var det mange som kom til tro på ham.
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 5):Nye program:

Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF