28.oktober på St Rita – han som ble forræder

28.oktober på St Rita – EWTN Norge – 30. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2) – De hellige Simon og Judas

Dette er de hellige menn som Herren i sin miskunn valgte,
og gav evig herlighet.

Dagens evangelium Luk 6,12–19
En gang gikk Jesus opp i fjellet for å be, og tilbragte hele natten i bønn til Gud.

Og da det var blitt dag, kalte han disiplene til seg og valgte ut tolv blant dem, som han kalte «apostler»: Simon, som han kalte Peter, og Andreas hans bror; Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, med Simon som kaltes den nidkjære, Judas, sønn av Jakob, og Judas Iskariot, han som ble forræder.

Sammen med dem gikk han ned fra fjellet og ble stående på en slette. Der var det samlet en stor mengde av hans disipler, og en stor skare av folk fra hele Judea og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyros og Sidon; de var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også dem som var plaget av vanhellige ånder gjorde han friske.

Og hele folkemengden søkte å komme til å røre ved ham, for det gikk en kraft ut fra ham som helbredet alle.
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner (uke 2):Nye program:


Video:

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF