29.november på EWTN Norge

29.november på EWTN Norge | 34. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Rosenkrans for kall til Munkeby

 

Inngangsvers

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Kirkebønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre…

1.Lesning Dan 5,1–6.13–14.16–17.23–28

Kong Belsasar gjorde et stort gjestebud for sine tusen stormenn, og han drakk vin for deres øyne. Da vinen smakte Belsasar, bød han at de gull- og sølvkar som hans far Nebukadnesar hadde tatt bort fra templet i Jerusalem, skulle hentes, så kongen og hans stormenn, hans hustruer og hans medhustruer kunne drikke av dem. Så hentet de de gullkar som var tatt bort fra templet, fra Guds hus i Jerusalem; og kongen og hans stormenn, hans hustruer og hans medhustruer drakk av dem. De drakk vin og priste sine guder av gull og sølv, av kobber, jern, tre og sten. I samme stund kom det til syne fingre av en menneskehånd, som skrev på den kalkede vegg i kongens palass, midt imot lysestaken. Og kongen så den hånd som skrev. Da skiftet kongen farve, og hans tanker forferdet ham; lendene blev slappe, og knærne slo mot hverandre. Så blev Daniel ført inn for kongen. Og kongen tok til orde og sa til Daniel: Er du Daniel, en av de jødiske fanger som kongen, min far, førte hit fra Juda? Jeg har hørt om deg at guders ånd er i deg, og at det hos deg er funnet opplysning og innsikt og høy visdom. Jeg har hørt om deg at du kan tyde og utrede vanskelige spørsmål; kan du nå lese denne skrift og tolke den for meg, så skal du kles i purpur og få en gullkjede om din hals, og i makt skal du være den tredje i riket. Da svarte Daniel og sa der han stod foran kongen: dine gaver kan du selv ha, og dine foræringer kan du gi til en annen! Men skriften skal jeg lese for kongen og tolke den for ham. Du har opphøyet deg mot himmelens herre, og du har latt hente karene som var tatt fra hans hus, og du og dine stormenn, dine hustruer og dine medhustruer har drukket vin av dem, og du har prist dine guder av sølv og gull, av kobber, jern, tre og sten, som ikke ser og ikke hører og ikke har forstand; men den Gud i hvis hånd din livsånde er, og som råder over alle dine veier, har du ikke æret. Derfor blev nå denne hånd sendt fra ham, og denne skrift skrevet. Og dette er den skrift som er skrevet her: Mene, mene, tekel, ufarsin. Og så er tolkningen av dette ord: Mene: Tellet har Gud ditt kongedømmes dager og gjort ende på det. Tekel: Veid er du på vektskål og funnet for lett. Peres: Delt er ditt kongedømme og gitt til mederne og perserne.

Responsoriesalme Dan 3,62.63.64.65.66.67

Lov Herren sol og måne, * opphøy og pris ham i evighet.

Himmelens stjerner lovpris Herren, * opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren regn og dugg, * opphøy og pris ham i evighet.

Vind og stormer lovpris Herren, * opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren ild og hete, * opphøy og pris ham i evighet.

Frost og varme lovpris Herren, * opphøy og pris ham i evighet.

Evangelievers

Halleluja. Så våk da! For Menneskesønnen kan komme i den time dere minst venter det. Halleluja.

Dagens evangelium Luk 21,12–19

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Før alt dette skjer, skal dere bli mishandlet og forfulgt, stilt for synagogeråd og kastet i fengsel, ja, bli ført for konger og guvernører for mitt navns skyld. Da skal dere få anledning til å vidne! Husk bare på at dere ikke skal tenke på deres forsvar i forveien; for jeg skal gi dere ord og visdom, som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. Dere kommer til å bli forrådt av foreldre og søsken, av slektninger og venner, og noen av dere blir drept, og dere vil bli hatet av alle, for mitt navns skyld. Men ikke et hår av hodet skal dere miste. Og om dere holder ut, skal dere vinne livet!»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for uke 2, vol. IV
Tekst til tidebønnene finner du herNye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Dagens on demand forslag fra EWTN

 

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF