3 januar på EWTN Norge

3.januar på EWTN Norge | Onsdag i juletiden

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN Norge



Se EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans er tilbake fra 11.januar
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Det folk som vandrer i mørke, har sett et stort lys;
for dem som bor i dødsskyggenes dal, er et lys gått opp.

Kirkebønn

Allmektige Gud, et lys på himmelen forkynte Frelserens komme. La dette lys bryte frem på ny og gjennomtrenge mørket i våre hjerter.
Ved vår Herre…

1.Lesning 1 Joh 2,29–3,6

Mine kjære, dersom dere er klar over at han er rettferdig, forstå da også at enhver som handler rett, er født av ham.

Se hvilken kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn – ja, vi er det! Og når verden ikke kjenner oss, er det fordi den aldri har kjent ham. Mine kjære! Allerede nå er vi Guds barn, men hva vi skal bli, er ennå ikke åpenbart. Vi bare vet at den dag det blir åpenbart, skal vi bli ham lik, for da skal vi se ham som han er. Og enhver som har et slikt håp til ham, renser seg selv, – likesom han selv er ren. Den som synder, forbryter seg mot Loven, for synden er nettopp et lovbrudd. Og dere vet at når han trådte frem i verden, var det for å ta syndene bort; i ham finnes ikke noen synd. Så synder da heller ingen som lever i ham. Den som synder, har hverken sett ham eller kjent ham.

Responsoriesalme Sal 98 (97)

Omkved: Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Syng for Herren til citar,
til citar med sangens røst.
Syng av glede for Herren vår konge,
til trompeter og hornets klang.

Evangelievers
Halleluja. Mange ganger og på mange måter talte Gud fordum til våre fedre gjennom profetene. Men nå, ved tidenes ende, har han talt til oss gjennom Sønnen. Halleluja.

Dagens evangelium Joh 1,29–34

Dagen efter ser Johannes Jesus komme mot seg, og sier: «Se, – der er Guds lam, han som tar bort verdens synd. Om ham var det jeg sa: ‘Efter meg kommer en mann som er gått meg forbi, fordi han var før meg.’ Jeg kjente ham heller ikke. Men det er for at han skulle åpenbares for Israel jeg er kommet og døper med vann.»

Og Johannes vidnet: «Jeg har sett Ånden stige ned over ham som en due fra himmelen, og bli over ham. Nei, jeg kjente ham ikke; men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: ‘Den du ser Ånden stige ned over og bli hos, han er det som skal døpe med den hellige Ånd.’ Ja, jeg har sett det, og dette er mitt vidnesbyrd: Det er han som er Guds Utvalgte.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for Juletiden
Tekst til tidebønnene finner du her




Nye program:



Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF