3.mai på St Rita | Eller, om ikke annet, tro gjerningene selv!

3.mai på St Rita – EWTN Norge | Festen for De hellige apostler Filip og Jakob

Dette er de hellige menn som Herren i sin rike miskunn valgte og gav evig herlighet. Halleluja.

Evige Gud, du som hvert år lar din Kirke feire apostlene Filip og Jakob: Gi oss på deres forbønn del i din enbårne Sønns lidelse og oppstandelse, så vi evig får skue ditt åsyn. Ved vår Herre …

Evangelium Joh 14,6–14
På den tid sier Jesus til Thomas:

«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Kjenner dere meg, skal dere også lære å kjenne min Far. Dere kjenner ham jo alt, og har sett ham.»

Filip sier: «Herre, la oss få se Faderen, så er det nok for oss!»

Jesus svarer: «Så lenge har jeg vært hos dere, Filip, og enda kjenner du meg ikke? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du si: ‘La oss få se Faderen?’ Tror du da ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? Det jeg sier dere, er ikke noe jeg har fra meg selv; det er Faderen som bor i meg, som utfører sitt verk. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Eller, om ikke annet, tro gjerningene selv!

Og sann mine ord: Den som tror på meg, skal selv få gjøre de verk jeg gjør, ja større verk enda; for jeg går til Faderen, og hva dere enn ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen må bli æret gjennom Sønnen. Ja, hver bønn bedt i mitt navn vil jeg oppfylle.»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 4):Nye program:

Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Evangelieforklaringer | De hellige apostler Filip og Jakob

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF