4 .januar på St Rita – Du skal hete Kefas

4.januar på St Rita – EWTN Norge – Jesu hellige navn

Det folk som vandrer i mørke, har sett et stort lys;
for dem som bor i dødsskyggenes dal, er et lys gått opp.

Allmektige Gud, et lys på himmelen forkynte Frelserens komme. La dette lys bryte frem på ny og gjennomtrenge mørket i våre hjerter.
Ved vår Herre…

Dagens evangelium Joh 1,35–42
På den tid sto Johannes sammen med to av sine disipler og så Jesus komme gående forbi. Johannes fulgte ham med blikket og sa: «Se, – der er Guds lam.» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte efter Jesus. Jesus snudde seg; han så dem følge efter, og sa: «Hva søker dere?» De svarte ham: «Rabbi, hvor bor du?» (Rabbi betyr ‘lærer’). Han sier til dem: «Kom og se.» De kom da med og så hvor han bodde, og ble hos ham den dagen. Det var ved firetiden om eftermiddagen.

Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt hva Johannes sa og fulgt efter Jesus. Tidlig neste morgen treffer han sin bror Simon og sier til ham: «Vi har funnet Messias!» (Messias betyr ‘den Salvede’, Kristus.) Så førte han ham til Jesus. Jesus ser på ham og sier: «Du er Simon, Johannes’ sønn. Du skal hete Kefas (det er det samme som Peter).»
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 2):Nye program:

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF