4.september på St Rita –

4.septmber på St Rita – EWTN Norge – 23. uke i det alminnelige kirkeår, søndag

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Evangelium Luk 14,25–33
På den tid fulgte store skarer Jesus. Da vendte han seg til dem og sa: «Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og sin mor, sin hustru og sine barn, sine brødre og sine søstre, ja til og med sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel.

Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, han kan ikke være min disippel.

Ja, om en av dere skulle bygge et tårn, ville han ikke da først sette seg ned og regne ut hva det vil koste, for å se om han hadde nok til å fullføre det med? Ellers risikerte han å lage grunnmuren og så bli til latter for dem som så på, fordi han ikke kunne bygge det ferdig. Ja, slik ville folk si: ‘Denne mannen begynte på et byggverk, men han var ikke i stand til å få det fullført.’

Eller en konge som vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke først ned og tenker over om han med ti tusen mann kan holde stand mot en som møter ham med tyve tusen? Og kan han ikke det, sender han menn avsted mens den annen ennå er langt borte, for å forhandle om fred.

Og slik er det at ingen av dere kan være min disippel, om han ikke gir avkall på alt han eier.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:


Nye program:

Video:

YouTube player

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF