5. februar på EWTN Norge

5.februar på EWTN Norge | 5. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

 

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

1.Lesning 1 Kong 8,1–7.9–13

I de dager kalte Salomo Israels eldste og alle stammehøvdingene, lederne for Israels ætter, sammen til seg i Jerusalem for å føre Herrens paktkiste opp fra Davids by, det er Sion. Så samlet alle menn i Israel seg hos kong Salomo på festen i måneden etanim, det er den syvende måneden i året. Da alle Israels eldste var kommet, løftet prestene paktkisten opp. De bar Herrens paktkiste opp og likeså møteteltet og alle de hellige kar som var i teltet. Det var prestene og levittene som bar dem opp. Kong Salomo stod foran kisten sammen med hele Israels menighet som hadde samlet seg hos ham. De ofret småfe og storfe i slik mengde at ingen kunne telle eller regne dem. Så bar prestene Herrens paktkiste inn og satte den på plass i Det Allerhelligste, under kjerubenes vinger. For kjerubene bredte ut sine vinger over det stedet hvor kisten stod, slik at de dekket både kisten og bærestengene. I kisten fantes det ikke noe annet enn de to stentavlene som Moses hadde lagt ned der ved Horeb, dengang Herren sluttet pakt med israelittene da de drog ut fra Egypt.

Idet prestene gikk ut av helligdommen, fylte skyen Herrens hus. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen; for Herrens herlighet fylte templet. Da sa Salomo: «Herren har sagt at han vil bo i det dunkle. Nå har jeg bygget deg en bolig, et sted der du kan bo til evig tid.»

Responsoriesalme Sal 132(131),6-7.8-10

Omkved: Reis deg, Herre, kom til ditt hvilested.

I Efrata hørte vi om Herrens ark,
i skogbygden fant vi den.
La oss gå inn i Herrens hus,
tilbe ved hans føtters skammel.

Reis deg, Herre, kom til ditt hvilested,
du og din veldes ark.
La dine prester kle seg i rettferd,
dine fromme juble med fryd.
For din tjener Davids skyld,
vis ikke din salvede fra deg.

Evangelievers

Halleluja. Jesus forkynte det glade budskap om Riket, og helbredet alle slags sykdommer blant folk. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 6,53–56

På den tid kom Jesus og disiplene til land ved Gennesaret, hvor de la til og fortøyde. Og straks de var gått i land, kjente folk ham igjen og sendte bud rundt i hele egnen, og de kom bærende med syke på bårer overalt hvor de hørte han var. Og hvor han kom, i byene, i landsbyene og på gårdene, la folk de syke frem på torv og plasser, og bad at de måtte få røre om så bare ved kvasten på hans kappe. Og alle som gjorde det, ble friske.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du herNye program:
Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF