5.januar på St Rita – At vi skal elske hverandre

5.januar på St Rita – EWTN Norge – Jesu hellige navn

I opphavet, før tidenes morgen, var Ordet Gud;
og han ville fødes som verdens Frelser.

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fødsel skjenket du oss vår frelse på underfullt vis. Vi ber deg: Gjør oss ved ham sterke i troen, og led oss til vårt evige mål.
Ved ham, vår Herre…

Dagens evangelium Joh 1,43–51
På den tid ville Jesus gi seg på vei til Galilea. Da møter han Filip. Jesus sier til ham: «Følg meg.» Filip var fra Betsaida, Andreas’ og Peters hjemby. Filip møter Natanael og sier til ham: «Han som Moses har skrevet om i Loven, og som profetene har talt om, ham har vi funnet; det er Jesus, sønn av Josef fra Nasaret.» Natanael svarte: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» Filip sier til ham: «Kom og se.» Jesus ser Natanael komme hen til seg, og sier til de andre: «Der har vi en ekte sønn av Israel, en mann uten svik.» Natanael sier til ham: «Hvor kjenner du meg fra?» Jesus svarte: «Før Filip kalte på deg, da du var under fikentreet, så jeg deg.» Da utbrøt Natanael: «Rabbi, du er Guds sønn! Du er Israels konge!» Jesus svarte: «Fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet, tror du? Du skal få se større ting enn dette.» «Ja,» legger han til, «tro meg på mitt ord: Dere skal få se himmelen åpen, og Guds engler stige opp og ned over Menneskesønnen.»
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 2):Nye program:

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF