5.november på St Rita – Gud kjenner deres hjerter!

5. november på St Rita – EWTN Norge – 31. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2) –

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Dagens evangelium Luk 16,9–15
På den tid sa Jesus til sine disipler: «Jeg sier dere: Bruk det bedragerske gods til å skaffe dere venner som tar imot dere i de evige boliger, den dag det tar slutt. Den som er tro i de små ting, han blir også tro i de større, og den som er uredelig i smått, han blir også uredelig i stort. Hvis dere ikke er tro når det gjelder det bedragerske gods, hvem vil da våge å betro dere de sanne verdier? Og hvis dere ikke er tro når det gjelder fremmed gods, hvem vil da gi dere noe til eget eie?»

«Ingen tjener kan tjene to herrer. Enten hater han den ene og holder av den annen, eller han slutter seg til den første og bryr seg ikke om den siste. Dere kan ikke tjene både Gud og pengene.»

Fariseerne hørte på, og pengekjære som de var, hånte de ham for dette. Da sa han til dem: «Dere bygger deres rettferdighet på hva mennesker tenker og mener, men Gud kjenner deres hjerter! Og det som menneskene setter høyt, ser Gud på med avsky.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 3):Nye program:

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF