5.september på St Rita –

5.septmber på St Rita – EWTN Norge – 23. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Evangelium Luk 6,6–11
En sabbat da Jesus gikk i synagogen for å undervise, var det en mann der hvis høyre hånd var vissen. Og de lovkyndige og fariseerne holdt øye med ham for å se om han ville helbrede ham på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Men han, som visste hva de tenkte, sa til mannen med den visne hånden: «Reis deg opp og kom frem hit.» Han reiste seg da, og kom frem. Jesus sa: «Nå spør jeg dere, hva er tillatt på sabbaten: Å gjøre godt eller å volde skade, å frelse liv eller la liv gå til grunne?» Og med et blikk rundt på dem alle sa han til mannen: «Rekk hånden din ut.» Han gjorde det, og hånden ble god igjen. Men de andre ble helt fra seg av raseri og diskuterte med hverandre hva de vel skulle gjøre med Jesus.
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:

Nye program:


Video:

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF