6.januar på EWTN Norge

6.januar på EWTN Norge | Herrens åpenbaring

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans er tilbake fra 11.januar
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

 

Inngangsvers

Da Herren var blitt døpt, åpnet himlene seg,
og Ånden, lik en due, senket seg over ham,
og Faderens røst sa: «Dette er min Sønn, som jeg har kjær,
han som har all min yndest.»

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, da Kristus var blitt døpt i Jordans flod, og Den Hellige Ånd steg ned over ham, forkynte du at han var din elskede Sønn. La oss som ble dine barn, gjenfødt av vann og Den Hellige Ånd, alltid forbli i din kjærlighet. Ved ham, vår Herre …

1.Lesning Jes 55,1–11

Så sier Herren: Hør, alle som tørster, kom hit og få vann! Kom, dere som ikke har penger! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk! Hvorfor bruker dere penger til det som ikke er brød, og lønnen for deres arbeid til slikt som ikke metter? Hør, ja hør på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter.

Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere få leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere og vise dere varig troskap, slik jeg gjorde mot David. Ham satte jeg til et vitne for folk, til fyrste og hersker over folkeslag. Du skal kalle på folk du ikke kjenner, og folk som ikke kjenner deg, skal komme løpende til deg; for Israels Hellige, Herren din Gud, har gitt deg ære og herlighet.

Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han vil gjerne tilgi. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker.

Likesom regnet og sneen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til.

Responsoriesalme Jes 12,2–3. 4bcd. 5–6

Omkved: Med glede skal dere øse av frelsens kilder.

Se, han er min frelses Gud, jeg er trygg, jeg frykter ikke.
Herren er min sang, min styrke og min frelse.
Med glede skal dere øse
av frelsens kilde.

Takk Herren, påkall hans navn,
gjør kjent blant folkene hans gjerning, hans store navn.
Lovpris Herren, han har gjort underfulle ting,
gjør det kjent for hele jorden.
Rop av glede og fryd, alle som bor på Sion,
stor er Israels Hellige i deres midte.

2.lesning 1 Joh 5,1–9

Høyt elskede, enhver som tror at Jesus er Messias, er født av Gud. Og å elske en far betyr å elske hans barn. At vi elsker Gud og holder fast ved hans bud, er tegnet på at vi elsker Guds barn. For å elske Gud er jo nettopp å overholde hans bud. Og hans bud er ingen byrde, for enhver som er født av Gud, seirer over verden.

Og seieren, det er vår tro: Det er den som har overvunnet verden. Ja, hvem er vel verdens beseirer, andre enn den som tror at Jesus er Guds Sønn?

Det er Jesus Kristus som er kommet med vannet og blodet – ikke med vann alene, men både med vannet og blodet. Og Ånden er den som vitner, for Ånden er sannheten. Ja, de er tre som vitner: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer.

Vi godtar jo menneskers vitnesbyrd? men så gjelder Guds vitnesbyrd desto mer. Og her har Gud avgitt et vitnesbyrd om sin egen sønn.

Evangelievers

Halleluja. Johannes ser Jesus komme mot seg, og sier:
Se – der er Guds lam, han som tar bort verdens synd. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 1,7–11

På den tid forkynte Johannes: «Etter meg kommer en som er mektigere enn jeg – en som jeg ikke engang er verdig til å bøye meg og knytte opp sandalremmen for. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere i Hellig Ånd.»

På denne tiden kom også Jesus fra Nasaret i Galilea og lot seg døpe av Johannes i Jordan. Og i det samme han steg opp av vannet, så han himlene åpne seg og Ånden senke seg ned over ham som en due, mens det lød en røst fra himmelen: «Du er min sønn, som jeg har kjær, du har all min yndest!»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for Juletiden
Tekst til tidebønnene finner du her


Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF