6.mars på St Rita – Vær barmhjertige, slik som deres Far er barmhjertig

6.mars på St Rita – EWTN Norge | 2. uke i fasten, mandag

Frels meg, Herre, og vær meg nådig!
For min fot står på fast grunn,
i forsamlingen vil jeg prise Herren.

Herre, vår Gud, ved fastetidens legemlige forsakelse skjenker du oss åndelig vekst. Gi oss kraft til å holde oss borte fra all synd og styrk våre hjerter, så vi kan følge de bud som du i din godhet har gitt oss.
Ved vår Herre…
Evangelium Luk 6,36–38
På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Vær barmhjertige, slik som deres Far er barmhjertig.

Døm ikke, så skal dere ikke selv bli dømt! Fordøm ingen, så skal dere ikke selv bli fordømt, men eftergi, så skal dere selv få eftergitt! Gi, så skal dere få, og det et godt mål, et rystet og stappet og toppfullt fange. Men med det mål dere bruker til andre, skal det også bli målt opp til dere.»
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 3):Nye program:


Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Preken fra St Olav domkirke 2.søndag i fastetiden

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF