6.november på St Rita – De har jo vært gift med henne alle syv!

6. november på St Rita – EWTN Norge – 32. uke i det alminnelige kirkeår, søndag(år 2) –

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Dagens evangelium Luk 20,27–38
[På den tid kom det noen saddukeere, de som benekter at der er noen oppstandelse og spurte ham: «Mester, Moses har foreskrevet at hvis en mann har en gift bror, som dør barnløs, da skal han gifte seg med enken og skaffe sin bror etterkommere. Nå var det en gang syv brødre, og den første tok seg en hustru, men døde barnløs. Den annen og den tredje overtok henne, og på samme måte alle syv, men alle døde de barnløse. Til sist døde også hustruen.

Hvem av dem skal hun nå høre til, når de oppstår igjen? De har jo vært gift med henne alle syv.»]

Jesus sa til saddukeerne: «I denne verden gifter man seg, tar seg hustru eller mann. Men de som blir funnet verdige til å få del i den kommende verden og oppstandelsen fra de døde, de kommer ikke mer til å ta seg hustru eller mann. For de kan ikke lenger dø, de er englene lik og Guds barn, fordi de er født av oppstandelsen.

Men at de døde oppstår, det har også Moses vist i fortellingen om tornebusken, der hvor han kaller Herren ‘Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud’. Gud er jo ikke en Gud for døde, men for levende mennesker. For ham lever alle.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 4):Nye program:

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF