7. februar på St Rita – Den som forbanner sin far eller mor, skal dø.

7.februar på St Rita – EWTN Norge | 5. tirsdag i det alminnelige kirkeår

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

Evangelium Mark 7,1–13

På den tid samlet fariseerne seg om Jesus sammen med noen lovkyndige fra Jerusalem. De hadde lagt merke til at noen av hans disipler spiste med vanhellige, det vil si uvaskede, hender. (Fariseerne og alle jøder vasker nemlig alltid hendene på en bestemt måte før de spiser, det er en tradisjon fra gammelt av. Og de spiser ingenting som kommer fra markedet, uten at de har skylt det med vann. Og mange andre slike forskrifter har de å iaktta: vasking av kopper og kar og kobberfat.) Fariseerne og de lovkyndige spør ham da: «Hvorfor følger ikke dine disipler tradisjonen fra våre fedre, men spiser med vanhellige hender?» Men han svarte: «Sannelig var det rett, hva Jesaja sa om dere hyklere:

‘Dette folk ærer meg med lebene mens deres hjerter er langt borte fra meg. Så dyrker de meg forgjeves, for deres lære er menneskebud.’ Ja, nettopp: Guds bud lar dere være å følge, mens dere overholder menneskelige tradisjoner.»

Og han føyde til: «Guds bud setter dere pent til side, for å kunne holde på deres egne tradisjoner! Moses sa: ‘Du skal hedre din far og din mor,’ og: ‘Den som forbanner sin far eller mor, skal dø.’ Dere derimot – hvis en mann sier til sin far eller mor: ‘Jeg erklærer for korban (tempelgave) det du skulle hatt til hjelp av meg’ – da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller sin mor. Og dermed opphever dere Guds bud for å følge deres egen tradisjon. Og meget annet av samme sort gjør dere.»
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 1):Nye program:

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF