7.juni på St Rita | Hun har jo vært gift med dem alle sammen?

7.juni på St Rita – EWTN Norge | 9. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

Dagens evangelium MMark 12,18–2
På den tid kom det noen saddukeere til Jesus – det er de som sier at det ikke er noen oppstandelse – og stilte ham dette spørsmålet: «Mester, Moses har jo foreskrevet oss, at dersom en mann har en bror som er gift, men dør barnløs, da skal han gifte seg med enken og skaffe sin bror etterkommere. Nå var det en gang syv brødre, og den første tok seg en hustru, men døde uten avkom. Den annen giftet seg da med henne, men døde også uten å efterlate seg avkom. Likeledes den tredje. Og alle syv døde uten å efterlate seg avkom. Til sist døde også kvinnen. Men ved oppstandelsen, når de oppstår igjen, hvem skal hun så tilhøre? Hun har jo vært gift med dem alle sammen?»

Da svarte Jesus: «Når dere kan fare så vill, er det fordi dere ingenting skjønner hverken av Skriftene eller av Guds kraft! For når de døde oppstår, da skal ingen ta seg hustru og ingen ta seg mann; da blir de som englene i himmelen. Og at de døde skal stå opp igjen – har dere ikke lest hva som står skrevet om Moses og tornebusken, hvorledes Gud sa til ham: ‘Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.’ Og han er ikke de dødes Gud, men de levendes. Dere farer fullstendig vill.»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Tidebønner:
Nye program:Sendeskjema EWTN Norge onsdag 7.juni
08:00 – Laudes
2.lesning matutin
Evangelieforklaring
08:30    Rosenkrans
09:00    Audiens pave Frans

10:00    Samsending EWTN Europa

12:00    Rosenkrans
12:20    Podkast

13:00    Samsending EWTN

14:00    Messe
15:00    Rosenkrans

15:30    Samsending EWTN

18:00    Vesper
Evangelieforklaring
2.Lesing Matutin
18:30    Rosenkrans
19:00    Mother Angelica live
20:00    Audiens Pave Frans

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.

Daglig messe fra EWTN Norge

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF