8.januar på EWTN Norge

8.januar på EWTN Norge | 1. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans er tilbake fra 11.januar
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

1.Lesning 1 Sam 1,1–8

I Ramatajim i Efraimfjellene bodde det en mann av Suf-ætten som het Elkana. Hans far het Jeroham og var sønn av Elihu og sønnesønn av Tohu, som var sønn av efraimitten Suf. Elkana hadde to hustruer. Den ene het Hanna og den andre Peninna. Peninna hadde barn, men Hanna var barnløs. Denne mannen drog hvert år opp fra hjembygden sin for å tilbe og ofre til Herren, hærskarenes Gud, i Sjilo. Der var de to Eli-sønnene Hofni og Pinhas prester for Herren.

Når Elkana holdt offermåltid, gav han sin hustru Peninna og alle hennes sønner og døtre hver sitt stykke av offerkjøttet, men Hanna fikk dobbelt så meget. For han holdt mest av Hanna, enda Herren hadde stengt hennes morsliv. Medhustruen hånte henne stadig og ville gjøre henne motløs, fordi Herren hadde stengt hennes morsliv.

Slik gikk det år efter år. Hver gang Hanna drog opp til Herrens hus, hånte Peninna henne. Da gråt hun og ville ikke spise. Men Elkana, hennes mann, sa til henne: «Hvorfor gråter du, Hanna, og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du så sorgfull? Er ikke jeg mer for deg enn ti sønner?»

Responsoriesalme Sal 116(115),12-13.14-17.18-19

Omkved: For hele folkets åsyn vil jeg innfri mine løfter til Herren.

Hvorledes skal jeg gjengjelde Herren alt han har gjort for meg.
Frelsens kalk vil jeg løfte og påkalle Herrens navn.
For hele folkets åsyn
vil jeg innfri mine løfter til Herren.

Med takkoffer vil jeg påkalle Herrens navn.
For folkets åsyn vil jeg holde mine løfter til Herren,
i templets forgårder i Jerusalems midte.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 1,14–20

Efter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea med evangeliet fra Gud og forkynte: «Tiden er inne, og Guds rike er nær. Vend om, og tro på evangeliet!»

Og som han gikk langs bredden av Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, Simons bror. De var fiskere og drev og kastet med not i sjøen. Jesus sa til dem: «Kom og følg meg, så skal jeg en gang gjøre dere til menneskefiskere». Og straks lot de garnene ligge og fulgte ham. Litt lenger borte så han Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes; de satt i båten og bøtte garn. Straks kalte han også dem til seg. Og de lot sin far Sebedeus sitte igjen i båten med leiefolkene og fulgte ham.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her
Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF