8.mai på St Rita | Han som har sendt meg

8.mai på St Rita – EWTN Norge | 5. uke i påsketiden, mandag

Den gode hyrde er oppstanden, han som gav sitt liv for fårene
og døde for sin hjord. Alleluja.

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp.
La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover,
så våre hjerter under alle livets omskiftelser
er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes.
Ved vår Herre…

Evangelium Joh 14,21–26
På den tid sa Jesus til sine disipler: «Den som kjenner mine bud og holder dem, han er den som har meg kjær. Og den som holder av meg, ham skal min Far ha kjær. Og også jeg vil ha ham kjær og gi meg til kjenne for ham.»

Da sier Judas (ikke Iskariot): «Herre, hvordan har det seg at du vil gi deg til kjenne for oss, men ikke for verden?»

Jesus svarte: «Den som elsker meg, han akter på mitt ord: så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Men den som ikke elsker meg, han akter heller ikke på mine ord. Og det ord dere hører, er jo ikke mitt, men min Fars – han som har sendt meg.»

«Dette har jeg kunnet si dere mens jeg selv ennå var blant dere. Men Talsmannen, den hellige Ånd, som Faderen sender i mitt navn, han skal undervise dere om alt og la dere minnes alt hva jeg har sagt.»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 5):Nye program:Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF