9.november på St Rita – Riv dette tempel ned!

9. november på St Rita – EWTN Norge – 32. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag(år 2) –

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, smykket som en brud for sin brudgom.

Dagens evangelium Joh 2, 13-22
Jødenes Påske var nær, og Jesus drog opp til Jerusalem. Han kom til templet og fikk se alle dem som solgte okser, sauer og duer, og likeså pengevekslerne som hadde slått seg ned der. Da laget han seg en svøpe av rep og drev dem alle sammen ut av helligdommen, med sine sauer og okser; han strødde pengevekslernes mynt utover og veltet bordene for dem, og til duekremmerne sa han: «Få dette vekk herfra, og gjør ikke min Fars hus til en kremmerbod.» Og disiplene mintes noe som står skrevet: ‘Iver for ditt hus skal fortære meg’. Men jødene tok til orde og spurte ham: «Hva for et tegn har du å vise oss, siden du gjør dette?» Jesus svarte: «Riv dette tempel ned! Så skal jeg reise det opp igjen på tre dager.» Jødene innvendte: «Det har tatt seksogførti år å bygge dette templet, og du vil reise det opp igjen på tre dager?» Men han talte om sitt legemes tempel. Og siden, da han ble oppreist fra de døde, mintes disiplene hva han hadde sagt, og trodde på Skriften og på Jesu ord.
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 4):Nye program:


Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF