Advent

Hvordan kan vi gjøre advent til en forberedelsestid?
Rosenkransen, og spesielt den delen som kalles gledens mysterier, åpner oss for det store mysteriet at Gud ble menneske. Det samme gjelder julenovenen. Å sette av tid til disse bønnene er noe av det viktigste vi kan gjøre.

Vi kan også lese fra Det nye testamentet, spesielt julefortellingene hos Matteus og Lukas. Kapittel 2 og 3 i Den katolske kirkes katekisme og del to av trosbekjennelsen uttrykker Kirkens to når det gjelder Inkarnasjonen og Herrens fødsel.

Ikke minst er det viktig å gå til skrifte minst en gang i løpet av adventstiden, og gå til messe og delta i sakraments-tilbedelse så ofte man kan.

Hvordan feire advent?
Advent regnes som «Den lille fasten». Vi blir minnet om at Kristus skal komme i herlighet ved historiens og verdens ende, og at vi må forberede oss på å ta imot ham. Selv om advent ikke strengt tatt er en tid for bot, bør de troende vende sine hjerter mot Jesus i bønn, og mot sine medmennesker med almisser og selvoppofrelse.

I den siste delen av Adventstiden ser vi med forventning frem mot Jesu første komme i Betlehem. Da kan vi meditere over Å-antifonene som synges i Kirken fra 17-23 desember. Hver av disse representerer en av de messianske frelser-titlene fra Det gamle testamentet. (Se side 103 i Katolsk bønnebok)

Hvorfor er fiolett den liturgiske fargen i advent?
Det liturgiske året har forskjellige farger for de forskjellige tidene. Redemptionis Sacramentum nr. 121 sier: «Hensikten med de ulike liturgiske fargene er å understreke det spesielle ved de forskjellige mysteriene. Denne bruken har både en pedagogisk og symbolsk funksjon.» Fiolett er et symbol på lidelse og anger, og brukes derfor til advent og faste.

Hva er Gaudete søndag?
Det latinske ordet «Gaudete» betyr «gled dere», og er det første ordet i omkvedet ved inngangen til messen tredje søndag i advent. Det retter vår oppmerksomhet mot gleden over Herrens komme som er nært forestående. Denne søndagen er presten kledd i rosa messeklær i stedet for fiolett. Det tredje adventslyset er også rosa.

Hva er Jesse rot?
Jesse var far til kong David og dermed en av forfedrene til Jesus. Alle de davidiske kongene var «skudd på Jesse rot» som vi synger i en av Å-antifonene. I Jesaja 11, 1-3 leser vi: «En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, et skudd skal spire fram fra hans røtter».

En julenovene
En novene er en ni dagers bønn som forbereder en kirkefest. I Katolsk bønnebok finner vi denne julenovenen som bygger på Å-antifonene. (En antifon er en kort bibeltekst som synges foran og etter en salmeresitasjon som et omkved).

  1. desember

Å Hyrde som hersker over Israel.
Du som leder Josef som et får.
Kom, led og trøst oss.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

  1. desember

Å Visdom, du evige Ord som Gud har talt.
Du råder for hele verden.
Sterk og mild leder du alt.
Kom, lær oss å leve klokt og rett.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

  1. desember

Å Adonai, sterke Gud.
Du førte Israel bort fra Egyptens trelldom.
Du talte til Moses fra tornebuskens flammer
og gav ham loven på Sinai fjell.
Strekk ut din sterke arm!
Frels oss fra syndens åk.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

  1. desember

Å, friske skudd på Jesse tørre rot.
Underfulle tegn for alle folkeslag.
Selv konger tier når du taler,
og alle slekter bøyer kne.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

  1. desember

Å, Davids sønn, Herre over Israel!
Du er nøkkelen til Guds rike.
Den dør du lukker, kan ingen lukke til,
og ingen åpne hvor du har lukket.
Løs fangene av syndens lenker
og før dem ut av mørket og av dødens skygge.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

  1. desember

Å, morgen kjær, evige lys, all nådes sol.
Lys opp hvor syndens mørke ruger.
Skap nytt og hellig liv!

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

  1. desember

Å, verdens konge,
alle slekter venter deg med lengsel.
Du er den hjørnesten som samler alle til ett.
Forløs det falne menneske som du har skapt av jord!

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

  1. desember

Å Gud med oss, Immanuel!
Lovgiver og konge, vi venter deg med lengsel.
Du er vårt håp, du er vår frelse.
Forløs oss, Herre, vår Gud.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

  1. desember

Å du som troner over kjerubene, hærskarenes Gud!
Kom, vis oss ditt ansikt
og vi skal bli frelst.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

Fra Katolsk bønnebok, St. Olav forlag

«Advent er en ferd mot Betlehem. La lyset av Gud som ble menneske lede oss dit.» (Pave Frans)

«La oss ikke ha det travelt. Det kan være at jeg må la noe være ugjort, det får så være. Vi må ikke miste adventstidens innhold, men være helt til stede med Jesus som Maria bærer under sitt hjerte. Skjult, voksende, tålmodig og ventende. Han venter på å bli født inn i våre liv – den fødsel som gjør at Jesus kan lyse gjennom oss og gjøre oss til ett.» (Mother Angelica)

«I adventstiden får vi kristne et dobbelt budskap gjennom Den hellige ånd. På den ene siden inviteres vi til å vende blikket mot det endelige målet for vår pilegrimsferd gjennom historien, som er Jesu gjenkomst i herlighet. På den andre siden får vi lov til å knele i dypfølt glede og ærbødighet foran minnet om det nyfødte barnet i krybben i Betlehem.» (Pave Benedikt)

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF