Adventkatekese om familien | Episode 2: Barna i kirken og det fjerde bud

EWTN Norge – St Rita Radio vil gjennom advent sende i reprise adventserien fra 2021 om ekteskapet og familien.

I dag er vi så heldige å ha med oss både p. Egil og p. Khiem.

P. Egil Mogstad er sogneprest i St Olav domkirke og holder faste troskurs hver fredag på St. Rita Radio. Han vil innlede med å snakke om familien og særlig dåpen. Hva lover vi egentlig i dåpen?

P. Khiem er sogneprest i St Barbara. Han tar oss videre med det fjerde bud. Du skal hedre din mor og din far. Er dette et bud som bare gjelder de små barna?

Episode 1

EWTN Norge er lytterfinansiert, uten din støtte kan vi ikke gjøre vårt arbeid. Hjelp oss å nå flere, støtt vårt arbeid på Vipps 650212.

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF