Allehelgensdag

Allehelgensdag
Allehelgensdag er en feiring av alle de hellige som er i himmelen – både de som Kirken kjenner og de som ikke er kanonisert. Festen oppsto i Roma da keiseren ga Pantheon (som var et tempel viet til alle de 3000 romerske gudene) til Kirken, og den ble viet til jomfru Maria og alle helgener. Utgangspunktet var: “Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!” – Kristus seirer! Kristus regjerer! Kristus hersker!  Etter dette var det flere kirker rundt Middelhavet som ble bygget over hedenske templer. Kirken feirer Allehelgensdag 1. november.

Hva er egentlig en helgen?
Mother Angelica sa: «Helgener er vanlige mennesker som elsker Jesus, som prøver å ligne ham, er samvittighetsfulle i forhold de forpliktelser som hviler på dem, som ofrer seg for sin neste og som i hjerte og sinn er fri i forhold til denne verden.» En helgen blir kanonisert etter en langvarig og grundig prosess fra Kirkens side. Helgenene er i himmelen sammen med de hellige englene, de rettferdige fra Det gamle testamentet (Kong David, profetene osv.), alle hellige kvinner og menn fra Det nye testamentet og alle fra den tidlige Kirken som nevnes i messens kanon.

Er alle som er i himmelen helgener?
Ja, selv om det finnes mange helgener som er kanonisert, er det utallige andre hellige i himmelen som Kirken ikke vet om. Dette gjelder både fra Kirkens første tid, og etter at kanonisering ble en formell prosess fra 1000-tallet av.

Finnes det levende helgener?
Ordet “helgen” betyr hellig, og apostelen Paulus refererer til de rettferdige i de forskjellige menighetene som disse kirkenes «helgener» (Ef 1,1; Fil 1,1). Men slik Kirken bruker ordet helgen innebærer det at en som lever kan miste sin status som rettferdig ved at han eller hun begår en alvorlig synd, og personen kan til og med dø i en slik tilstand. Derfor er begrepet «helgen» begrenset til de som har levd rettferdig til sin død og som er anerkjent av Kirken, som gjør dette både for å ære den hellige og for å holde dem opp som et eksempel på Kristus-etterfølgelse.

Finnes det helgener som ikke er katolikker?
Kirken kanoniserer bare katolikker som eksempler for de troende, men anerkjenner at de som er uvitende om sannheten i den katolske tro også kan leve og dø for Kristus. I det 20. århundre finnes det sikkert tusener av ikke-katolske martyrer som døde under Nazi- og Sovjetregimet. Det samme gjelder de millioner som har levd et liv i tro og kjærlighet til Jesus. Disse rettferdige er også hos Gud, og alt som ikke er perfekt i deres forhold til Jesus blir renset og helbredet i Purgatoriet.

Kan vi be til helgenene?
Ja, det kan vi. Hvis vi kan be vennene våre eller familien vår om forbønn, hvorfor skulle vi ikke også kunne be dem som er aller nærmest Gud om å be for oss? Å be om forbønn er noe annet enn å tilbe. Vi ber til helgener, men tilber bare den treenige Gud – Fader, Sønn og Hellig ånd.

Hva er forskjellen på Allehelgensdag og Allesjelersdag?
På Allehelgensdag ærer vi de som er i himmelen. Allesjelersdag minner oss om at vi skal be for sjelene som er i Purgatoriet, som ikke har nådd frem til himmelen enda.

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Denne teksten er en del av EWTN Norge sin presentasjon av tider og fester i kirkeåret.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


 

Vil du vite mer?
Last ned gratis ebok: Comfort from Scripture and the Saints


 

Tidebønner:
Vesper | Allehelgensdag
Laudes | Allehelgensdag
Matutin lesning 2 | AllehelgensdagHør også:

Om Allehelgensdag | Hverdagsfrø for små helter | Episode 23
Preken | Allehelgensdag 2022 | Biskop Erik Varden O.C.S.O.
Andakt for Allehelgen
Dagens helgen : AllehelgensdagVideoer om Allehelgensdag:


 

Abonner på vårt nyhetsbrev

* indicates required

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF