Dagens refleksjon | Våken og på vakt

Dagens refleksjon 14. november, 2023: Våken og på vakt
Av Peder Josef Foss

Men Gud sa til ham: ‘Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?’ (Luk 12,20)

Disse ordene er fra lignelsen i Evangeliet om den rike mannen som gleder seg over alt det gode han har samlet og sier til seg selv: «Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad!» (12,19). Mannen var offer for en fatal misforståelse av at ‘fordi jeg fikk våkne til en ny dag i dag er det ingen grunn til at jeg ikke skulle gjøre det samme i morgen og hver dag i mange år fremover’. Dysset i åndelig søvn av sin velstand som han akter å nyte godt av i mange lange år, er han ikke rede når Herren kommer.

Kristne formanes til å huske at de ikke vet dagen eller timen, hverken for sin egen død eller for verdens ende. Den makten har ikke vi, men Gud: «Herren tar liv og gir liv, han sender ned til dødsriket, og han fører opp igjen.» (1 Sam 2,6). Prokrastinering i det åndelige liv er å sette sin udødelige sjel på spill.

Den åndelige søvnen gjelder ikke bare dem som ikke kjenner Gud, men også de som lar være å konvertere av verdslige hensyn, samt de troende som blir ved i sin synd og tenker ‘Jeg skal nok bli ferdig med den synden, men jeg må ta meg litt tid – Herren er barmhjertig, Han forstår. Jeg går bare og skrifter det samme igjen. Bare en liten stund til, så vender jeg nok om.’ Samvittighetens sviende anklage døyves ved appeller til Guds tålmod og miskunn – for en blasfemi! «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den?» (Rom 6,1-2). Nåden er ikke et påskudd for synd eller lunkenhet, og kjærligheten Kristus viste ved å henge på Korset for oss er ikke et påskudd til å korsfeste Ham på nytt (Heb 6,6) ved å vedbli i synd! Den er en kraft til frelse og helliggjørelse, til omvendelse fra mørkets gjerninger og til ferdsel som på høylys dag iført lysets våpen (Rom 13,12).

Ingen vet hvor lenge de har – enhver forsinkelse av omvendelse kan være fatal. Hos noen kan slike utsagn produsere frykt. Det er jo rett å frykte Gud, men frykten skal ikke være en slik frykt som man har for en ondsinnet person som er ute etter å ødelegge en – «Det er vel ikke min vilje at den urettferdige skal dø, sier Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sine veier og leve.» (Esek 18,23). Frykten for Gud er aktelse for Hans allmakt og rettferd og et ønske om ikke å skuffe Ham som er vår kjærlige Far – og denne siste frykten er en av Åndens syv gaver og begynnelsen på visdom (jfr. Ords 9,10).

Spenn beltet om livet og hold lampene tent! Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. (Luk 12,35-37)

 

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF