Den hellige apostelen Mattias

 

Festen for den hellige apostelen Mattias, 14. mai

Apostelen Mattias må ikke forveksles med apostelen Matteus, selv om navnene deres kommer fra den samme greske navnet Mattathias, som betyr «Guds gave». Mens Matteus ble utvalgt av Jesus og senere skrev ett av de fire evangeliene, kom Mattias inn i disippelflokken først etter Jesu død på korset.

Dette skjedde som en følge av at Judas Iskariot tok sitt eget liv etter han angret sitt forræderi mot Jesus.

I evangeliet etter Matteus leser vi:

Men da Judas, han som hadde forrådt ham, så at Jesus var blitt dømt, angret han og gikk med de tretti sølvpengene tilbake til overprestene og de eldste og sa: «Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden.» «Hva angår det oss?» svarte de. «Det blir din sak.» Da kastet han pengene inn i tempelet og forlot stedet. Og han gikk bort og hengte seg. (Matt 27,3-5)

Det var maktpåliggende for disiplene å opprettholde tallet 12, fordi dette var det tallet Jesus hadde valgt, og fordi israelfolket besto av 12 stammer, som alle stammet fra Jakob, barnebarn av Abraham, israelfolkets stamfar. Det ble derfor Peters første handling som apostlenes leder og den første pave, å sørge for å få utnevnt en som kunne erstatte Judas Iskariot.

Hvor i Bibelen er apostelen Mattias omtalt?
Siden utvelgelsen av Mattias skjedde først etter Kristi himmelfart, er det naturlig at vi ikke leser om ham i noen av de fire evangeliene. Han tilhørte den store disippelflokken som hadde fulgt Jesus fra dåpen og gjennom hele Jesu jordiske virke, helt frem til Golgata, og han må ha vist seg verdig på en spesiell måte for å kunne bli den ene av to som ble stilt frem som kandidater. Peter talte til apostlene:

«Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt fra oss opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vitne om at han er stått opp.»
Og de stilte fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas med tilnavnet Justus, og Mattias. Så ba de: «Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt til å ta plassen etter Judas og overta den aposteltjenesten som han forlot da han gikk til sitt eget sted.» De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elleve. (Ap 1,21-26)

Vi vet med sikkerhet at han må ha vært til stede da Den hellige ånd kom ned over disiplene og jomfru Maria på Pinsedag, fordi det fortelles at hele disippelflokken var samlet ved denne anledningen.

Hva kan vi lære av Mattias?
Pave Benedikt reflekterer over dette at Mattias overtok Judas Iskariots plass, og påpeker at i tillegg til den storhet Mattias viser ved å være trofast mot Jesus helt til det siste, kommer også det guddommelige kall som førte ham inn i tomrommet etter Judas, nærmest for å kompensere for hans forræderi.

Siden det ikke er noen mangel på uverdige og forræderske kristne i Kirken, er det opp til hver og en av oss å kompensere for deres ondskap med et tydelig vitnesbyrd om Jesu oppstandelse. Pave Benedikt XVI den 18. oktober 2006, Petersplassen

Hvordan døde apostelen Mattias?
Det står ikke noe om hans virke eller hans død i bibelen, men det finnes flere tradisjoner som beretter om dette. Den mest utbredte vestlige tradisjonen går ut på at han gjorde underverk og omvendte mange i Judea, og så led martyrdøden der. Han skal ha blitt steinet, og deretter halshogd. Han fremstilles derfor ofte med øks, sverd eller steiner som martyrsymbol. Hans relikvier skal ha blitt bragt fra Jerusalem til Roma av keiser Konstantins mor St. Helena, og så gitt til byen Trier som var hennes yndlingsby. Der oppbevares de i Benediktinerkirken St. Mattias.

Kilder:
EWTN
Benedikt XVI: «Apostlene og Kristi første disipler», St.Olav forlag2007
Per Einar Odden, katolsk.no «Den hellige apostelen Mattias»

Av Eli Åm


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF