«Du er Messias, den levende Guds Sønn.»

«Du er Messias, den levende Guds Sønn.»
Av sr Ragnhild Marie op

«Du er Messias, den levende Guds Sønn.»

«Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.[1]

Jesus spør sine disipler om hvem de sier han er, og dette skjer like etter at Jesus har mettet de 5000 med de sju fiskene og noen brød – folket så dette underet, men skjønte lite; «hvem kan nå dette være?» Folket undret seg, og mange spørsmål ble stilt. Som så mange ganger er det Peter som kommer med det riktige svaret: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»

Peter trodde, og vi kan lære av ham.

Som kristne vil vi alltid få mange spørsmål om hvorfor vi kan tro i denne verden som er så full av elendighet, så full av hat; hva tror vi egentlig på, hvorfor tror vi på noe som helst?

«Du er Messias, den levende Guds Sønn.» Dette er det vi skal svare, dette er det vi tror. Vi tror at Jesus er Guds Sønn.

Når vi tviler, når våre medmennesker tviler, kan vi gjøre Frans av Assisis ord til våre:

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår![2]

«Du er Messias, den levende Guds Sønn.»

[1] Matt 16, 15

[2] Bønn tilskrevet Frans av Assisi


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF