Evangelieforklaringer | 26. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag

Storyblocks
Evangelieforklaringer med pater Arne Marco
Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst.*

Stemme: P. Arne Marco Kirsebom
Regi og produsent: Pål Johannes Nes

© EWTN Norge 2023
Bibeltekst er hentet fra St Olav Forlag
Om p. Arne Marco
P. Arne Marco er kansler og stiftskapellan i Tromsø Stift hvor han ble inkardinert 2. februar 2022.P. Arne Marco har en lisensiat grad i dogmatikk. Hans Urs von Balthasar er en sentral person i p. Arne Marco sin teologiske formasjon.

Følg p. Arne Marco på hans blogg her

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid