Evangelieforklaringer | 4. uke i påsketiden, fredag

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco
Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst.

Dagens evangelium Joh 14,1–6
På den tid sa Jesus til disiplene sine: «La ikke angst og uro ta motet fra dere. Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange boliger. Var det ikke så, hadde jeg sagt dere det. Jeg går jo dit for å gjøre plass i stand for dere. Og når jeg er gått hen og har gjort alt i stand, kommer jeg tilbake og tar dere med meg, for at også dere skal være der hvor jeg er. Og dit jeg går, kjenner dere veien.»

Thomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan skal vi da vite veien?»

Jesus svarer: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.»

Stemme: P. Arne Marco Kirsebom
Regi og produsent: Pål Johannes Nes

© EWTN Norge 2023

Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet

Om p. Arne Marco
P. Arne Marco er kansler og stiftskapellan i Tromsø Stift hvor han ble inkardinert 2. februar 2022.P. Arne Marco har en lisensiat grad i dogmatikk. Hans Urs von Balthasar er en sentral person i p. Arne Marco sin teologiske formasjon.

Følg p. Arne Marco på hans blogg her

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid