Evangelieforklaringer | 6. uke i påsketiden, mandag

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco
Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst.

Dagens evangelium Joh 15.26–16,4
På den tid sa Jesus til sine disipler: «Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen – Sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen – da skal han vidne om meg. Og dere også skal vidne, for dere har vært med meg fra begynnelsen av. Dette har jeg sagt dere for å verge dere mot frafall. Dere kommer til å bli utstøtt av synagogen; ja, den tid skal komme, da folk tror de ærer Gud ved å slå dere ihjel. Men når de gjør dette, er det fordi de hverken kjenner Faderen eller meg. Og nå har jeg sagt dere det, så dere skal være varslet, når timen kommer.»
Stemme: P. Arne Marco Kirsebom
Regi og produsent: Pål Johannes Nes© EWTN Norge 2023

Bibeltekst er hentet fra St Olav Forlag

Om p. Arne Marco
P. Arne Marco er kansler og stiftskapellan i Tromsø Stift hvor han ble inkardinert 2. februar 2022.P. Arne Marco har en lisensiat grad i dogmatikk. Hans Urs von Balthasar er en sentral person i p. Arne Marco sin teologiske formasjon.

Følg p. Arne Marco på hans blogg her

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid