Evangelieforklaringer | 5. uke i påsketiden, mandag

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco
Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst.

Dagens evangelium Joh 14,21–26
På den tid sa Jesus til sine disipler: «Den som kjenner mine bud og holder dem, han er den som har meg kjær. Og den som holder av meg, ham skal min Far ha kjær. Og også jeg vil ha ham kjær og gi meg til kjenne for ham.»
Da sier Judas (ikke Iskariot): «Herre, hvordan har det seg at du vil gi deg til kjenne for oss, men ikke for verden?»

Jesus svarte: «Den som elsker meg, han akter på mitt ord: så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Men den som ikke elsker meg, han akter heller ikke på mine ord. Og det ord dere hører, er jo ikke mitt, men min Fars – han som har sendt meg.»

«Dette har jeg kunnet si dere mens jeg selv ennå var blant dere. Men Talsmannen, den hellige Ånd, som Faderen sender i mitt navn, han skal undervise dere om alt og la dere minnes alt hva jeg har sagt.»
Stemme: P. Arne Marco Kirsebom
Regi og produsent: Pål Johannes Nes© EWTN Norge 2023

Bibeltekst er hentet fra St Olav Forlag

Om p. Arne Marco
P. Arne Marco er kansler og stiftskapellan i Tromsø Stift hvor han ble inkardinert 2. februar 2022.P. Arne Marco har en lisensiat grad i dogmatikk. Hans Urs von Balthasar er en sentral person i p. Arne Marco sin teologiske formasjon.

Følg p. Arne Marco på hans blogg her

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid