Geistlig rådgiver EWTN Norge

Den 21. januar 2024 utnevnte biskop Erik Varden, apostolisk administrator av Tromsø stift, p. Arne Marco Kirsebom til geistlig rådgiver for EWTN Norge. P. Arne Marco vil ha det åndelige og teologiske ansvaret for EWTN Norge.

E-post: Arne.Marco@ewtn.no

Om p. Arne Marco
P. Arne Marco er kansler og stiftskapellan i Tromsø Stift hvor han ble inkardinert 2. februar 2022. P. Arne Marco har en lisensiat grad i dogmatikk. Hans Urs von Balthasar, er en sentral person i p. Arne Marco sin teologiske formasjon. Du kan følge p. Arne Marcos Evangelieforklaringer på nettstedet www.evangelieforklaringer.no. P. Arne Marco er også fast med i programmet “Ukens samtale” som du finner på våre nettsider og på www.ukenssamtale.no.
Følg p. Arne Marco på hans egen blogg her.

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF