Guds navn, del 2 | Karmels hage

Den gyldne pil
Måtte det aller helligste, mest opphøyde, skjønneste
mest uforståelige og uutsigelige Guds navn
alltid prises, velsignes, elskes, tilbes og herliggjøres,
i himmelen, på jorden og i dødsriket,
av alle Guds skapninger,
og ved vår Herre Jesu Kristi hellige hjerte,
i alterets allerhelligste sakrament. Amen.

Hjelp til bibellesning:
BIBEL 2011 Bibelselskapet
https://bibel.no/nettbibelen

The Ignatius Catholic Study Bible: New Testament
By Scott Hahn and Curtis Mitch

Katolsk studiebibel
Redaktör: T. Fornberg, Veritas forlag 2021
Kommer i full bibeltekst inkludert GT oktober 2022

Catholic Study Bible,
New American Bible, Third Edition

Gervin, Karl & Regnard, Joel OCSO: LECTIO DIVINA Langsom, interaktiv bibellesning. St. Olav forlag 2017.

Anders Piltz: Å lese Bibelen, St. Olav forlag, 2006.

Wilfrid Stinissen: I din munn og i ditt hjerte, Verbum Forlag i 1998.

Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF