Høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse

Høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse

Hvorfor feirer vi Den uplettede unnfangelse?
Vi feirer høytiden for Den uplettede unnfangelse den 8. desember. I 1854 erklærte pave Pius IX dogmet om den uplettede unnfangelse:
«Den saligste Jomfru Maria var helt fra sin unnfangelse av gjennom en særlig Guds nåde og i lys av Jesu Kristi frelsesverk, uten plett og uberørt av arvesynden» (Ineffabilis Deus, Apostolisk konstitusjon ved pave Pius IX vedrørende Den uplettede unnfangelse). Kirken lærer at Guds hellige Mor, som vi, er blitt frelst av hennes Sønn. Men Gud, som lever i evigheten og vet alt på forhånd, kunne med tanke på frelsen i Kristus på forhånd befri Maria fra arvesyndens plett. Som Eva var hun fri for arvesynden, men til forskjell fra Eva oppga hun aldri denne friheten som Gud i sin nåde hadde skjenket henne.

Hva er forskjellen på Den uplettede unnfangelse og jomfrufødselen?
Den uplettede unnfangelse betyr at Jomfru Maria var fri fra arvesynden helt fra hun ble unnfanget i mors liv. Jomfrufødsel innebærer at Jesus ble unnfanget ved Den hellige ånd, ikke av et menneske.

Hvordan kan vi vite at Maria ble unnfanget uten plett?
Den katolske kirkes katekisme sier (§490-491): «For å være Frelserens Mor mottok Maria av Gud de gaver som svarte til så stor en oppgave. Engelen Gabriel hilser henne ved bebudelsen som ‘full av nåde’. For å kunne svare fritt i tro på det hun var kalt til, måtte hun nemlig bæres helt av Guds nåde.

Gjennom århundrenes gang er kirken blitt klar over at Maria, ‘full av nåde’ fra Gud (Luk 1,28), var blitt gjenløst allerede da hun ble unnfanget. Det er dette som bekjennes ved dogmet om den ubesmittede unnfangelse som ble kunngjort i 1854 av pave Pius IX»

«Det er utenkelig at Han, Guds egen Sønn, skulle bli født av en jomfru og inkarneres av henne dersom hun på noen måte var besmittet av arvesynden.» (St. Bernadin av Siena)

“Mennesket ser på det ytre, men Herren vender oppmerksomheten mot hjertet. Og Marias hjerte var rent og klart til å følge den guddommelige vilje. Det er derfor den salige Jomfru er et forbilde når det gjelder kristen forventning og håp. I hennes hjerte finnes ikke snev av egennytte: Hun ønsker ikke noe annet for seg selv enn Guds ære og menneskenes frelse. For henne var ikke fraværet av arvesynd noe å skryte av, men en grunn til å gi seg helt hen til Sønnens frelsesgjerning.» (Pave Johannes Paul II)

 Hvorfor valgte Gud Maria?
Den katolske kirkes katekisme §492 sier: «Denne ‘enestående hellighetsglans’ som hun ‘fra unnfangelsens første stund var blitt preget av’, kommer fra Kristus alene: ‘hun ble løskjøpt på særlig opphøyet vis av hensyn til Sønnens fortjeneste’. Mer enn om noen annen skapning kan det sies om henne: ‘Gjennom Kristus har han fra sin himmel velsignet oss med alle åndelige gaver’ (Ef 1,3); og: ‘I ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå hellige og plettfrie for hans åsyn.’»

  • 493: “Fedrene I den østlige tradisjon kaller Guds mor den «Allhellige» (Panagia). De feirer henne som ‘helt hellig og ren for enhver synd, som formet av Den hellige ånd til å bli den nye skapning.’ Ved Guds nåde forble Maria ren for enhver personlig synd livet igjennom.»

“Maria var uten plett, og fri for ethvert spor av synd.» (Efrem Syreren)

Hva heter de viktigste katolske festene?
De viktigste festene kalles høytid. Blant høytidene er det noen som er dager med messeplikt, det betyr at de troende er forpliktet til å delta i messen.

La obra representa la Inmaculada Concepción de la Virgen María, madre de Jesucristo.

Er det en sammenheng mellom Den uplettede unnfangelse, Lourdes og St. Bernadette?
I 1858, fire år før pave Pius IX erklærte dogmet om Den uplettede unnfangelse, viste Vår Frue seg hele 18 ganger for den 14 år gamle Bernadette Soubirous i Lourdes, Frankrike. I en av de siste åpenbaringene, den 25. mars, på festen for Herrens bebudelse, bekjentgjorde Jomfruen sitt navn og sa: «Que soy era immaculada Counceptiou.» Det betyr «jeg er den uplettede unnfangelse» på den lokal dialekt.

Denne vakre historien fortelles i den klassiske filmen The song of Bernadette, som bygger på en bok fra 1941 av den jødiske forfatteren Franz Werfel. Werfel søkte tilflukt fra nazistene i Lourdes i 5 uker, og i denne tiden lovte han å fortelle historien om Bernadette hvis han kom seg til Amerika, noe han gjorde.

Er Den uplettede unnfangelse omtalt i Bibelen?
Selv om Jomfru Marias uplettede unnfangelse ikke omtales i bokstavelig forstand i Skriften, har Kirken utviklet denne læren på grunnlag av de mange tekstene som omtaler henne og hennes rolle i frelsesverket.

I skapelsesberetningen i Første mosebok 3:15, umiddelbart etter Adams fall, gjorde Gud sin frelsesplan kjent: Den skulle fullbyrdes gjennom trofasthet fra en mann og en kvinne, mens syndefallet skjedde gjennom troløshet fra en mann og en kvinne. «Jeg vil sette fiendskap mellom deg (Satan) og Kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.» Satans avkom er synd, mens Kvinnen og hennes avkom til forskjell fra Satan skal være fri for synd. Slik ser vi at Gud helt fra begynnelsen av i sin frelsesplan har bestemt at Maria skal være fri fra synd slik at Jesus kan anta en ren menneskenatur.

Det nye testamentet underbygger dette. I Johannesevangeliet forteller apostelen om to viktige hendelser der Herren kaller sin mor «Kvinne», og dermed knytter henne til Kvinnen i skapelsesberetningen i 1. Mosebok 3,15. Første gang ved begynnelsen av Jesu virke (Joh 2,4), og deretter på Korset (Joh 19,26), hvor Satan tilsynelatende har seiret. I Åpenbaringen 12 hører vi om «en kvinne som var kledd i solen» som føder et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag.

Hos Lukas (1,28) blir Marias særstilling ytterligere bekreftet når engelen hilser henne slik: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Og igjen skjer dette (1,41-44) når Elisabeth hilser sin slektning Maria: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd.»

Kirken så derfor fra tidlig av parallellen mellom syndefallet og frelsen, og betraktet ut fra dette Maria som den nye Eva. Gjennom århundrene ble konsekvensene av denne nådetilstanden foldet ut i sin helhet, og Marias frihet fra Adams synd  ble til den uplettede unnfangelse.

Hvor kommer bønnen «Hill deg, Maria» fra?
Det meste av denne bønnen kommer fra Lukasevangeliet. Luk 1.28 sier: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!». Luk 1,42 sier: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv.»

«Vær hilset du som har fått nåde.» Hva betyr disse ordene? Evangelisten Lukas forteller at Maria ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety (Luk 1,29). Disse ordene uttrykker en enestående utvelgelse. Nåde innebærer en fullendelse av skapningen, som nå ligner Gud, og er en del av Guds indre liv. Nåde er kjærlighet, en gave fra Gud der han betror mennesket Mysteriet, og samtidig gir det evnen til vitne om Mysteriet, og fylle det med sin menneskelighet, sitt liv, sine tanker, sin vilje og sitt hjerte.» (John Paul II)

Hill deg, Maria
Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg.
Velsignet er du blant kvinner
og velsignet er din livs frukt Jesus

Hellige Maria, Guds Mor,
be for oss syndere
nå og i vår dødstime. Amen.

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Tidebønner:

Hør også:


Les også:
Den salige Jomfrus Uplettede Unnfangelse | Peder Josef Foss
Jomfru Marias uplettede unnfangelse | Maria Fongen

Last ned gratis ebok
Immaculate Conception Novena

Se:

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF