Hva går en innvielse til Jomfru Marias rene hjerte ut på?

Den 25. mars, på høytiden for Herrens bebudelse, vil pave Frans innvie Russland og Ukraina til Jomfru Marias Rene Hjerte. Hva er bakgrunnen for en slik innvielse og hva er hensikten med den?

Tradisjonen med å innvie – altså betro eller overgi – personer, steder eller nasjoner til Jomfru Marias Rene Hjerte, kan spores langt tilbake i kristendommens historie, allerede til det 4. århundre. Tidlig forsto de kristne at Hun som ble utvalgt av Gud til å bære Guds Sønn under sitt hjerte, som «Herren er med» (Luk 2,28) og som Den Hellige Ånd «var kommet over» (Luk 2,35) var et menneske som sto i en unik relasjon til Faderen, til Sønnen Jesus Kristus og til Den Hellige Ånd. Fordi Jomfru Maria er helt uten synd, er hennes forbønn fullkommen. Ved å overgi enkeltmennesker, nasjoner eller verden til Jomfru Marias beskyttelse og moderlige velsignelse, er vi sikre på at Gud vil bønnhøre henne. Vi kan enkelt si at det er den sterkeste forbønn vi kan be Jomfru Maria om.

Når paven nå vil betro Russland og Ukraina til Jomfru Marias Rene Hjerte, er det for at Guds rikes rettferdighet, kjærlighet og fred må vinne frem i disse landene og berøre innbyggernes samvittighet med Guds nåde, med Kristi helbredende frelse.

Innvielsen av Russland til Jomfru Marias Rene Hjerte er direkte knyttet til Jomfru Marias åpenbaringer til tre gjeterbarn i Fátima, Portugal, i 1917, samme år som den russiske revolusjon fant sted. Jomfru Maria sa den gang at Gud ønsket å opprette hengivenheten til hennes Rene Hjerte i verden for å frelse de arme syndernes sjeler. For å hindre Den annen verdenskrig ville hun komme og be om at Russland måtte innvies til hennes Rene Hjerte og soningskommunion innføres den første lørdag i måneden. «Dersom dere svarer på min bønn, vil Russland omvende seg og dere vil få fred; hvis ikke, vil Russland utbre sine feilgrep i verden, forårsake kriger og forfølgelser av Kirken. De gode vil lide martyrdøden, den hellige Far vil få mye å lide, flere nasjoner vil bli utslettet. Til slutt vil mitt Rene Hjerte seire. Den hellige Far vil innvie Russland til meg, som så vil omvende seg, og en periode med fred vil bli innvilget verden. (…)» (13. juli 1917)

Det eldste av gjeterbarna, Lúcia Marto, fikk tolv år senere (13. juni 1929) et nytt budskap av Jomfru Maria: «Tiden er kommet da Gud ber Den Hellige Far foreta innvielsen av Russland til mitt Rene Hjerte, i enhet med alle biskoper i verden, og lover å frelse det [Russland] ved dette.» Noe senere mottok Lúcia et nytt budskap, der Jomfru Maria beklaget seg: «De har ikke besvart min bønn! … Lik kongen av Frankrike vil de angre og foreta [innvielsen], men det vil være sent. Russland vil da alt ha utbredt sine feilgrep i verden, forårsaket kriger og forfølgelser av Kirken: Den hellige Far vil komme til å lide mye.»

Flere paver har foretatt innvielser av verden og Russland til Jomfru Marias Rene Hjerte: Pius XII innviet Kirken og verden til Marias Rene Hjerte 31. oktober 1942, denne ble gjentatt den 8. desember 1942 i Roma. Og ti år senere, den 7. juli 1952 innviet han alle Russlands folkeslag til Jomfru Marias Rene Hjerte, med det apostoliske brevet Sacro Vergente.

I 1982 viet Johannes Paul II igjen hele verden til Jomfru Marias Rene Hjerte, og han gjentok den både den 16. oktober 1983 ved avslutningsmessen for bispesynoden om bot og forsoning, og den 25. mars 1984, da i enhet med alle biskoper i verden. Russland (på den tiden Sovjetunionen) ble ikke spesifikt nevnt, men paven ba: “Særskilt betror og vier vi deg de enkeltpersoner og nasjoner som har spesielt behov for å bli betrodd og innviet.» Og han ba Jomfru Maria om å fri menneskeheten fra sult og krig, kjernefysisk krig og ufattelig selvutslettelse, fra synder mot menneskelivet i sin spede begynnelse, fra hat og krenkelser av barns verdighet – blant mye annet.

Også pave Frans har foretatt en innvielse av verden til Jomfru Marias Rene Hjerte, den 13. oktober 2013, samme året han ble valgt til pave. Den 25. mars vil han altså innvie særskilt Russland og Ukraina, for å be om slutt på de grusomme krigsandlingene Russland har innledet mot Ukraina. Dette gjør han på forespørsel av biskopene av latinsk ritus i Ukraina.

De ukrainske biskopenes tillit til Jomfru Marias mektige forbønn er i seg selv et sterkt trosvitnesbyrd. Pavens unike ja til en handling av historiske dimensjoner viser alvoret i situasjonen verden befinner seg i, men vekker håp og styrker oss i troen på at det alltid nytter å be vår himmelske Mor om hjelp. Som Barmhjertighetens Mor har hun et særlig hjerte for sine barns lidelser. Og selv om Jomfru Maria uttrykte til Lúcia at det ville «være sent» (hvilket er forståelig i lys av de tusener av menneskeliv som allerede er gått tapt og millionene av ukrainere som er drevet på flukt), vet vi at Kristus ikke kan motstå Marias Rene Hjertes forbønn og at Guds nåde alltid er virksom og fornyende.

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg
og gråt i denne tårenes dal.

Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige,
du trofaste,
du milde Jomfru Maria.

For St. Rita Radio av Maria E. Fongen



Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Les også
Gyldig vielse av Russland til Marias Uplettede Hjerte
“Mirakelet i Fatima 1917” – Tredje hemmelighet

Hør podkast:


Se filmene

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF