Hvis Herren ikke bygger huset

I mitt kloster skal vi i gang med et byggeprosjekt, og mye dreier seg om dette nå. Å bygge er noe vi pusler med fra vi er små; barn bygger små hus og gårder, vi bygger Lego – vi bygger og bygger.

I Bibelen bygges det også, men Gud minner oss om at hvis ikke Herren selv er byggmester, hjelper det ikke hvor mye vi strever.

Hvis Herren ikke bygger huset,
arbeider bygningsmennene forgjeves.
Hvis Herren ikke vokter byen,
våker vaktmannen forgjeves.[1]

Bibelen er full av byggeprosjekter, Salomo bygger både sitt tempel og sin kongeborg, leser vi i 1 Kongebok.

Men, felles for de byggeprosjektene vi kan lese om i Bibelen, er at vi ikke kommer noen vei med noe som helst om ikke Herren er på vår side.

Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som jeg pålegger deg i dag. Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv og hele din eiendom vokser, vokt deg da så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.[2] 

  • La oss be om at Gud viser oss veien, at vi ikke glemmer Ham mens vi spiser oss mette og ønsker oss mer og mer.
  • La oss be om at Herren alltid må være vår bygningsmann, at vi med Herrens hjelp bygger vårt åndelige byggverk.
  • La oss be om Herrens hjelp til ikke å bli hovmodige, vi som har alt.

Uten Gud ved vår side, blir byggverket et korthus som vil falle sammen ved det minste vindpust. Bare med Herrens hjelp blir grunnmuren solid og kan bære selve bygget.

  Hos Gud er visdom og styrke,
råd og forstand.
Når han river ned, bygger ingen opp;
når han lukker for en mann, kan ingen åpne.
Når han stenger for vannet, blir det tørke,
og når han åpner, skylles jorden bort.
Hos ham er styrke og innsikt.
Den som farer vill, og den som fører vill, tilhører ham[3]

[1] Sal 127, 1

[2] 5 Mos 8, 11

[3] Job

Av Sr Ragnihild Marie op

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF