Hvordan oppnå full avlat i jubelåret 2025?

Hvordan oppnå full avlat i jubelåret 2025?
Av Courtney Mares

Vatikanet utstedte mandag et dekret som beskriver de ulike måtene katolikker kan få full avlat på i løpet av jubelåret 2025.

Dekretet ble undertegnet 13. mai av kardinal Angelo De Donatis, den nye lederen for Det apostoliske pønitentiariat, Den hellige stols dikasteri som er ansvarlig for forskrifter om avlat. Dekretet gir katolikker muligheten til å oppnå avlat ved å foreta pilegrimsreiser, besøke bestemte kirker i bønn eller gjennom barmhjertighetsgjerninger i løpet av det hellige året.

Avlat er en nåde som Den katolske kirken gir gjennom Jesu Kristi, Marias og alle helgeners fortjenester ved å fjerne den timelige straffen for synd. Avlat fritar en person for all timelig straff på grunn av synd som på forhånd er skriftet og angret. Den må imidlertid alltid følges av en fullstendig løsrivelse fra synden, det vil si et oppriktig ønske om å ikke synde mer. Det finnes to former for avlat: fullstendig og delvis. Fullstendig avlat er en fullstendig ettergivelse av all straff for synd som allerede er tilgitt gjennom skriftemål, og delvis avlat betyr en delvis ettergivelse. Mens vi lever her på jorden kan vi altså rense oss for det som ellers måtte renses i Skjærsilden. Avlat er noe vi kan oppnå for oss selv eller for en av de døde i Skjærsilden. Fullstendig avlat som oppnås i løpet av jubelåret, kan også gjelde sjeler i skjærsilden, med mulighet for å oppnå fullstendig avlat for to avdøde på én dag, ifølge Den apostoliske pønitentiar.

For å oppnå avlat må de vanlige betingelsene med sakramentalt skriftemål, nattverd og bønn for pavens intensjoner være oppfylt. (Se slutten av artikkelen for mer om dette.)

Her er noen av de mange måtene man kan få avlat på i løpet av jubelåret 2025:

Pilegrimsreise til Roma

Katolikker som foretar en pilegrimsreise til Roma i løpet av jubileumsåret 2025, kan oppnå fullstendig avlat ved å besøke minst én av de fire store pavelige basilikaene: Peterskirken, Erkebasilikaen San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore eller San Paolo fuori le mura.

I tillegg kan man få avlat ved å tilbringe tid i bønn i flere andre kirker i Roma:

Santa Croce in Gerusalemme

San Lorenzo fuori le mura

San Sebastiano ved katakombene

Santuario della Madonna del Divino Amore

Chiesa di Santo Spirito in Sassia

San Paolo alle Tre Fontane (stedet der Paulus led martyrdøden)

De romerske katakombene

Det apostoliske pønitentiariet gir også fullstendig avlat for valfart til følgende kirker i Roma som er knyttet til store kvinnelige helgener:

Santa Maria Sopra Minerva (graven til den hellige Katarina av Siena)

Santa Brigida på piazza Farnese (Den hellige Birgitta av Sverige)

Santa Maria della Vittoria (den hellige Teresa av Ávila)

Trinità dei Monti (den hellige Thérèse av Liseux)

Santa Cecilia in Trastevere

Basilikaen Sant’Augustino in Campo Marzio (Den hellige Monikas grav)

Avlat for barmhjertighetsgjerninger

Jubileumsåret er en tid da katolikker oppfordres spesielt til å praktisere barmhjertighetens legemlige og åndelige gjerninger. Den apostoliske botsøvelsen nevner besøk hos fanger, å tilbringe tid med ensomme eldre, å hjelpe syke eller funksjonshemmede og å hjelpe dem som er i nød som eksempler på hvordan man kan oppnå avlat. Å praktisere barmhjertighetsgjerninger, heter det, er “på en måte å gjøre en pilegrimsreise til Kristus som er til stede i dem”.

Ifølge dekretet kan avlat for barmhjertighetsgjerninger mottas flere ganger i løpet av jubelåret, til og med daglig. Hvis avlaten gjelder en avdød, kan man få to avlatsbrev på samme dag.

Dekretet sier: “Til tross for regelen om at man bare kan få én avlat per dag, kan troende som har utført en barmhjertighetsgjerning på vegne av sjelene i skjærsilden, dersom de mottar den hellige kommunionen en gang til den dagen, få avlat to ganger på samme dag, men bare for de avdøde.”

Avlat ved bot

Man kan også oppnå full avlat ved å gjøre bot. Vatikanet lister opp flere alternativer, blant annet:

Å avstå minst én dag i uken fra “nytteløse distraksjoner”, som sosiale medier eller TV

Faste

Å donere “en forholdsmessig sum penger til de fattige”

Støtte religiøst eller sosialt arbeid, særlig for å forsvare livet i alle faser

Tilby støtte til innvandrere, eldre, fattige, unge mennesker i vanskeligheter og forlatte barn

Frivillig arbeid i samfunnets tjeneste

“Jubileets plenumsavlat kan også oppnås gjennom initiativer som på en konkret og sjenerøs måte omsetter botens ånd i praksis, som på en måte er jubileets sjel”, heter det i dekretet.

Besøk i din lokale katedral

Katolikker kan også få avlat ved å foreta en from pilegrimsreise til sin egen katedral eller til en annen kirke eller helligdom som er valgt ut av den lokale biskopen.

Den apostoliske pønitentiariet ber biskopene om å ta hensyn til de troendes behov så vel som muligheten til å forsterke pilegrimsbegrepet med all dets symbolske betydning, for slik å manifestere det store behovet for omvendelse og forsoning.

Det annet Vatikankonsils dannelse

Vatikanets dekret sier også at katolikker kan få jubileumsavlat hvis de med en from ånd deltar i misjon, åndelige øvelser eller opplæringsaktiviteter som gjelder dokumentene fra Det annet Vatikankonsil og Den katolske kirkes katekisme, når dette holdes i en kirke eller et annet godkjent sted.

Valfart til andre kirker

I tillegg til de kirkene som allerede er nevnt, er også andre hellige steder rundt om i verden utpekt som valfartssteder der man kan få full avlat:

I Italia:

Basilica di San Francesco d’Assisi

Basilica di Santa Maria degli Angeli (Assisi)

Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto

Sanktuaria della Beata Vergine del Rosario di Pompei

Basilica di Sant’Antonio di Padova

I Det hellige land:

Den hellige gravs kirke i Jerusalem

Fødselskirken i Betlehem

Bebudelsesbasilikaen i Nasaret

Dekretet sier videre at enhver mindre basilika, katedralkirke, Maria-helligdom, enhver fremstående kirke eller helligdom utpekt av bispedømmets biskop eller bispedømmekonferanse kan gjelde som valfartssted. Bispekonferanser kan også utpeke nasjonale eller internasjonale helligdommer som hellige steder for avlat i jubileumsåret.

Betingelser i alle tilfeller

For å oppnå noen av de ovennevnte fullstendig avlat må følgende vilkår være oppfylt:

  1. Avståelse fra all synd, også tilgivelig synd. Det vil si inderlig ønske å avstå fra synd fra nå av. Dette gjelder ikke bare alvorlige synder, men også svakhetssynder.
  2. Sakramentalt skriftemål, nattverd og bønn for pavens intensjoner. Disse tre betingelsene kan oppfylles noen dager før eller etter at man har utført handlingene for å oppnå avlat, men det er hensiktsmessig at kommunionen og bønnen finner sted samme dag som arbeidet er fullført.

Et enkelt sakramentalt skriftemål er tilstrekkelig for å få flere avlat, men det oppfordres til hyppige sakramentale skriftemål for å oppnå dypere omvendelse og hjertets renhet.

For hver fullstendig avlat som søkes, kreves det imidlertid en separat nattverd og en separat bønn for Den hellige fars intensjoner.

Bønnen for Den hellige Faders intensjoner er opp til den enkelte, men et Fadervår og Hill deg, Maria foreslås.

I forbindelse med den nordiske valfarten i anledning Jubelåret arrangerer EWTN Norge og Misjon2030 en pilgrimstur til Roma. Et begrenset antall plasser vil bli tilgjengelig.

Mer informasjon kommer i løpet av mai.

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF