Hvordan skal det gå med synderne?

Hvordan skal det gå med synderne?
Quid fient peccatores?

 ”Hvordan skal det gå med synderne” , bad den Hellige Dominikus i sin utrettelige, uavbrutte og  uavlatelige bønn for sjelenes frelse.

Hans rop til Gud om menneskenes frelse er like aktuelt i dag, mer enn 800 år etter; verden har endret seg, men vi mennesker er til enhver tid de samme, som forfatteren Sigrid Undset, som selv var legdominikaner, sa:

”Menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager.”

I menneskets hjerter ligger nedlagt en søken etter Gud, og vårt kall er å vise vei.  Dybden, selve grunnlaget i vårt dominikanske kall er å føre mennesker til Gud.

“Contemplari et contemplata aliis tradere” – ”kontempler og bring videre det du har mottatt i bønnen” er et av Ordenens deviser. Nettopp i dette skjuler sprengkraften i vårt kall seg.

Vi skal be, vi skal meditere, ikke bare for oss selv og for å nære vårt eget Gudsforhold, men for å kunne bringe det vi mottar, bønnens frukter, videre til andre.

Gjennom vår bønn forsøker vi å gi noe videre til dem vi møter. Vårt forbilde, vår modell er Kristus selv, og Dominikus, som gjennom hele sitt liv utrettelig fulgte i Kristi fotspor, et liv ble et virkelig ”Imitatio Christi” (å følge Kristus ).

Barmhjertighet og medfølelse skal prege møtet med våre medmennesker.

Den norske salmedikteren Matias Orheim formulerer, mest sannsynlig uten å vite det, det dominikanske kall i en av sine salmer:

Eg har ei teneste stor for Gud
frå dag til dag i det stille,
der kvardagskleda vert høgtidsskrud
og livsens småting så gilde.
Ja, skal eg eingong det store få,
eg må med truskap i alt det små
i Jesu fotefar lydig gå
/:og vilje det Jesus ville.:/

Vi må, som Dominikus,  vandre i Jesu fotefar, vi må ville det Jesus ville, der har vi tjenesten vår.

Vår Herre sier det jo slik: ”Høsten er rik, men onnefolkene få”.

La oss derfor, i fortrøstningsfull tillit til avlingens Herre, be om at han sender flere arbeidere til sin vingård i landene i Norden.

 

Av sr Ragnhild Marie op


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF