I sommarens soliga dagar …

« I sommarens soliga dagar»  heter det i en gammel svensk vise, skrevet av Gustaf Johanson på 40-tallet.

I sommarens soliga dager, hvordan går det da med kirkelivet, med troen vår?

I juli er de her, alle helgener, på rad og rekke kommer de; Marias foreldre, Joachim og Anna, Maria Magadalena, den Hellige Birgitte, vår egen hellige Sunniva og ikke minst Hellig Olav. Helgnene er våre åndelige ledere, de som med sitt eget liv skal hjelpe oss fremover i vårt kristenliv med sitt eksempel.

Så er det ikke så lett å få troslivet til å passe inn i lange, late sommerdager, mellom bading og grilling. Latskapen kan så lett også prege vårt trosliv.

En klok dominikaner sa en gang til meg at det er når du ikke har lyst å gå til messe du trenger det aller mest, det er da du skal gå. La solbading og grill vente litt, gi Gud litt av din tid.

Ungdommen som har reist avgårde til Verdensungdomsdagen i Lisboa har gjort nettopp dette; de har gitt Gud forrang.

De er et fantastisk eksempel for oss alle.

Kristi soldater skal vi være, fanen skal vi stolte holde høyt, som ungdommen som nå jubler i Lisboa.

La oss synge, la oss forkynne gleden gjennom vår sang.

La oss ikke bli stående tafatte tilbake slik som mennene fra Galilea, som stod forundret og så at Jesus ble borte for øynene deres.

Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»[1]

La oss modige gå våre medmennesker i møte, la oss forkynne gleden vi selv har.

 

Contemplata aliis tradere[2]

[1] Apostlenes gjerninger 1,11

[2] Dominikanerordenens devise;  kontempler og bring videre til andre det du selv har sett (mottatt) i bønnen.

 

Av sr Ragnhild Marie op


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF