Jomfru Marias fødsel

Jomfru Marias fødsel

Bare tre fødselsdager feires i Kirkens liturgiske kalender: Herrens fødsel den 25. desember, Johannes døperens fødsel den 24. juni og Herrens Mors fødsel den 8. september. Slik ærer Kirken de tre viktigste personene som er knyttet til inkarnasjonen og frelsen

Hvilken betydning har festen for Marias fødsel?

Marias fødsel danner en overgang mellom Det gamle og Det nye testamente ved at perioden med profetier og løfter avsluttes, og en ny æra oppstår, der menneskene kan ta imot nåde og frelse gjennom Jesus Kristus.

Marias fødsel har status som fest i Kirken fordi hun er Jesu Mor. Hennes eksistens er uløselig knyttet til Jesu liv: Den er del av Guds plan for inkarnasjonen av Ordet. Dermed blir Marias fødsel en begivenhet som hører til i hjertet av frelseshistorien.

Hva er historien bak Marias fødsel?

Skriften sier ikke noe om livet til Marias foreldre, men ifølge den fromme tradisjonen var Joakim og Anna ufrivillig barnløse i mange år. Som Sara (1 Mos 21,2) og Elisabet (Luk 1) ble Anna med barn i langt fremskreden alder. Barnet var den hellige Jomfru Maria.

Foto: Jolanta Dyr

Hvorfor feirer vi Marias fødsel den 8. september?

Denne dagen er nøyaktig 9 måneder etter høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse den 8. desember. Kirken hevder ikke at det finnes historiske holdepunkter for å fastsette disse datoene. De har som liturgisk formål å fremkalle mysteriene som omgir Maria, på samme måte som de ni kalendermånedene mellom Herrens bebudelse og fødsel minner oss om inkarnasjonens mysterium.

Hun er planten som ga oss den dyrebare liljen. Gjennom hennes fødsel blir den natur vi arvet fra våre første foreldre forvandlet. Den hellige Augustin

Hvorfor er Marias fødselsdag en viktig dag for Kirken?

Den katolske kirkes katekisme §489 sier:

Gjennom hele den gamle pakt var Marias oppgave blitt forberedt av hellige kvinner. Aller først finner vi Eva: Til tross for hennes ulydighet blir det lovet henne at én av hennes ætlinger skal vinne over den Onde, og at hun skal være alle levendes mor. I kraft av denne løftet unnfanger Sara en sønn, sin høye alder til tross. Stikk i strid med all menneskelig forventning velger Gud det som blir regnet for maktesløst og svakt, for å vise at Han er trofast i sine løfter: Hanna, Samuels mor, Deborah, Rut, Judit og Ester, og mange andre kvinner. Maria fremheves blant Herrens ydmyke og fattige som med tillit venter på og mottar frelsen fra Ham. Og endelig, med denne opphøyede Sions datter, følger tidens fylde etter den lange ventetid, og en ny frelsesordning opprettes.

Hvordan feire Marias fødselsdag?

De troende kan feire denne dagen på flere måter. Å gå til messe og motta Den hellige kommunion vil være en naturlig ting å gjøre, siden Maria alltid peker på sin Sønn. Vi kan også lese skriftsteder der Marias rolle i frelsesverket blir omtalt, som ved Herrens bebudelse, gjestingen hos Elisabet og bryllupsfesten i Kana. Og vi kan be den hellige rosenkransen. For de som feirer festen sammen med barn, kan det være en idé å ha et lite selskap med bursdagskake denne dagen.

Hvordan ble Maria født?

Maria ble unnfanget og født på normal måte. Men fordi hun var rettferdiggjort fra unnfangelsen av (Den uplettede unnfangelse) ble hun født «full av nåde» (Luk 1,28). Gjennom denne gaven fra Gud levde hun gjennom sitt samvirke med Ham syndfri helt til livets slutt.

Foto: Pianobits Nativity of Mary

Forteller bibelen noe om Joakim?

Joakim blir trolig nevnt av evangelisten Lukas i Jesu slektstavle som går tilbake til Adam (Luk 3:23-38). Her oppgis Eli, en kortform av Eliachim eller Jehoachim. Dette vil i så fall støtte opp om det faktum at Joakim blir nevnt som Marias far i et apokryft skrift fra det andre århundre, der også hans hustrus navn Anna nevnes.

Hva vet vi om St. Anna?

Vi har ingen sikker viten om Anna, siden hun ikke er nevnt i Det nye testamente. Den kilden vi har er såkalt apokryfe skrifter, først og fremst det såkalte Jakobs protoevangelium. Dette er forkastet av Kirken som en del av Skriften, fordi det inneholder lite troverdige fortellinger fra Jesu barndom. Til tross for dette refererer det også til fakta, for eksempel når det gjør rede for jødisk tradisjon på den tiden det ble skrevet. Navnene Joakim og Anna blir trolig nevnt i dette skriftet fordi det allerede var kjent blant datidens jøder.

Hvem er Joakim og Anna skytshelgener for?

Fra gammelt av er Joakim og Anna av Kirken blitt feiret som viktige forbedere. De er også skytshelgener for besteforeldre, siden de er Jesu eneste kjødelige besteforeldre.


Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Denne siden er en del av EWTN Norge sin presentasjon av Tider og fester i kirkeåret.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Tidebønner:
Laudes – Den salige Jomfru Marias fødsel
Vesper – Den salige Jomfru Marias fødsel
Matutin lesning 2 | Den hellige Jomfru Marias fødselHør:
Til Vår Frues pris – Den salige Jomfru Marias fødsel
Evangelieforklaringer | Jomfru Marias fødsel


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF