Karmels hage | Fjerde gledens mysterier

Vi er nå kommet frem til det fjerde mysterium som er Herrens fremstilling i tempelet. Som så mange andre av rosenkransen mysteriet har også denne sin egen fest i kirken, sågar en meget gammel fest med røtter tilbake til 400-tallet, hvor den allerede da var forbundet med lysprosesjoner. Vi skal i dag høre litt om denne festen, som i Norge gikk under navnet Kyndelsmesse.Sammen med Broder Wilfrid Stinissen vil vi meditere over møtet mellom Simeon og Maria i tempelet i Jerusalem.

Litteratur:

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/feb02:
https://www.ewtn.no/herrens-fremstilling-i-templet/

Wilfrid Stinissen: Maria i Bibelen og i ditt liv, St. Olav forlag 2017.


Tredje gledens mysterier 

Andre gledens mysterier

Første gledens mysterie

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF