Karmels hage | Herlighetens fjerde mysterium | Marias Opptagelse i himmelen

Karmels hage | Herlighetens fjerde mysterium | Marias Opptagelse i himmelen

Vi er nå kommet til det fjerde av Herlighetens mysterium, Marias opptagelse i himmelen, der vi mediterer over Kirkens tro på at Maria ble tatt opp i himmelen med legeme og sjel.

«Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg,» (luk (Lk 1:48-49).

KKK 974: «Den allerhelligste Jomfru Maria, da hun hadde fullført sitt livsløp, ble med legeme og sjel tatt opp i himmelen. Der har hun allerede del i sin Sønns oppstandelsesherlighet, – en foregripelse av oppstandelsen til alle Hans legemes lemmer.»

Litteratur:

Wilfrid Stinissen: Maria i Bibelen og i ditt liv, St. Olav forlag 2017.

Herlighetens mysterier

Smertens mysterier


Lysets mysterierGledens mysterier
Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF