Karmels hage

En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.

Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

Siste episode av Karmels hage

Alle episoder av Karmels hage

Anne Samuelsen, Karmels hage

Anne Samuelsen lager den ukentlige podcasten Karmels hage. Hun ble tatt opp i Kirkens fulle fellesskap i 1999, avla endelig løfte i 2012 som Sekularkarmelitt, er opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge og har vært redaktør for Sekularkarmelittenes tidsskrift: Ved Elias kilde siden 2014. Anne er utdannet ved UiB som cand.polit. med fagene sosialantropologi, sammenliknende politikk og hovedfag i historie. Hun er ansatt på deltid i St Paul menighet, og er også skribent og forfatter. Hun har utgitt to diktbøker og arbeider for tiden med en bok om Karmels spiritualitet med tittelen Karmels hage, som kommer på St. Olav forlag.