Dagens refleksjon | Kristus, i går og i dag den samme

Dagens refleksjon 17. oktober, 2023: Kristus, i går og i dag den samme
av Peder Josef Foss

Tirsdager og torsdager kan du lese korte refleksjoner av Peder Josef Foss på www.ewtn.no. 

17. oktober er festdagen for St. Ignatius av Antiokia (martyr i Roma, drept ca. 107 e.Kr.), en av de apostoliske fedre (blant kirkefedrene som kjente og lærte av apostlene). Som Polycarp gikk Ignatius i lære hos apostelen Johannes. St. Ignatius’ lære kommer til oss gjennom hans brev til diverse kirker, blant annet kirkene i Roma og Efesos.

Som Paulus blir Ignatius sendt til Roma for å dø, og som Paulus ser han på det som en vinning fordi det betyr at han skal få være hos Kristus. I brevene sine understreker han behovet for enheten mellom de troende og biskopen, som et uttrykk for enheten mellom Faderen og Sønnen. Han skriver:

«Derfor er det passende at dere løper sammen i samsvar med deres biskops vilje, hvilket dere også gjør. For deres presbyterat, med rette velkjent og Gud verdig, er festet så nøyaktig til deres biskop som strengene er festet til harpen. Og slik er det i deres fred og harmoniske kjærlighet at Jesus Kristus synges
(St. Ignatius’ brev til efeserne, 4, oversatt fra engelsk)

Han kalles Doctor Unitatis, ‘Enhetens lærer’, fordi han på så klart og mesterlig vis underviser kristenheten om enhetens bånd som skal binde de troende sammen med hverandre og med sine hyrder, hyrdene med Peters etterfølger og alle disse med Kristus – «Brødre, jeg formaner dere i vår Herre Jesu Kristi navn at dere må vise enighet. La det ikke være splittelse blant dere, men la alt komme i rett stand, så dere har samme syn og samme tanke.» (1 Kor 1,10).

Kirkelig enhet garanteres av pavens embete som Kirkens synlige overhode. I tillegg til denne enheten i lydighet er det også enhet i tro og sakrament. Paulus bød korinterne om å bevare samme sinnelag med hverandre. Kristne i dag skal være ett på samme måte, fordi den samme troen forkynnes, det samme messeofferet feires over hele verden, og den samme hierarkiske struktur med biskoper forenet med paven eksisterer i dag som da Paulus og Ignatius levde på jorden.

Og hvorfor er Kirkens tro, sakramenter og styre det samme? Jo, for «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.» (Heb 13,8). «Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.» (Ef 4,14-15). Det kommer ingen ny åpenbaring, ingen oppdatering eller forbedring av det Kristus og apostlene forkynte før den ytterste dag. Kirken, som utlegger åpenbaringen, kan trenge dypere inn i mysteriene, men aldri slik at hun lærer noe nytt i morgen som hun ikke alltid har trodd siden begynnelsen. Kirken er sannhetens støtte og grunnvoll (1 Tim 3,15), og hun kan ikke ledes vill fordi hennes grunnlegger har lovet: «Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.» (Matt 28,20)

 


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF