Loven | 6. søndag i det alminnelige kirkeår

Sogneprest i Kristus Konge menighet i Narvik, p. Rafal Ochojski MSF, har en kort refleksjon knyttet til søndagens evangelium.

P. Rafal lager også serien “Noen sekunder om Kirkens under“.

Evangelium Matt 5,13–16:
På den tid sa Jesus til disiplene sine:

[«Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve Loven og Profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og sannelig, det står fast: Ikke en tøddel, ikke et komma av Loven skal forgå, før himmel og jord forgår, – før alt er skjedd.
Og derfor – den som lar hånt om selv det aller ringeste av budene, og lar menneskene ta lære av det, han skal også regnes for den ringeste i himlenes rike. Men den som følger budene, så vel i handling som i lære, han skal regnes for stor i himlenes rike.
Ja, det sier jeg dere:] Dersom dere ikke overholder Loven bedre enn de lovkyndige og fariseerne, kommer dere overhodet ikke inn i himlenes rike.
Dere har hørt det er sagt til deres forfedre: ‘Du skal ikke slå i hjel,’ og ‘den som slår i hjel, skal svare for det i retten’. [Men jeg sier dere, at enhver som blir arg på sin bror, skal svare for det i retten; at den som sier til sin bror: ‘Din narr!’ skal svare for det for Sanhedrin; men at den som kaller sin bror en hedning, skal svare for det i Gehennas ild.
Og om du noen gang, når du bærer frem din offergave for alteret, kommer i tanker om at din bror har en klage mot deg, så la din gave ligge der for alteret, gå og forlik deg med din bror, – og kom så og bær frem din gave!
Sørg for å stille din motpart tilfreds, mens dere ennå er sammen underveis; ellers kan det hende at han lar dommeren ta seg av deg, og at dommeren overleverer deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Og det sier jeg deg: Derfra slipper du ikke ut, før du har betalt til siste øre!]
Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal ikke bryte ekteskapet.’ Men jeg sier dere at enhver som ser på en annens hustru med begjær, han er allerede i sitt hjerte en ekteskapsbryter.
[Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg; bedre er det å ofre et lem, enn hel og holden å bli kastet i Gehenna. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! Bedre er det å ofre et lem, enn hel og holden å gå under i Gehenna.
Det er også sagt: ‘Den som sender fra seg sin hustru, skal gi henne skilsmisseattest.’ Men jeg sier dere, at enhver som skiller seg fra sin hustru – ulovlig ekteskap unntatt – bringer henne til ekteskapsbrudd, og om noen gifter seg med henne, han begår ekteskapsbrudd.]
Dere har også hørt at det er sagt til deres forfedre: ‘Du skal ikke sverge falsk,’ og ‘du skal stå Herren til ansvar for hva du har svoret’. Men jeg sier dere at dere skal overhodet ikke sverge: [ikke ved himmelen, for den er Guds trone; heller ikke ved jorden, for den er skammelen for hans føtter; heller ikke ved Jerusalem, for det er den store konges by. Og heller ikke ved ditt hode skal du sverge, for du har jo ikke makt til å gjøre et eneste av dine hårstrå sort eller hvitt.]
Si ‘ja’, når dere mener ‘ja’, og ‘nei’ når dere mener ‘nei’; alt ut over det er av det onde.»

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF