Messer fra St Olav domkirke

Fra neste søndag (2.søndag i påsketiden) overtar St Rita Radio – EWTN Norge ansvaret for strømming av messer fra St Olav domkirke. Messene vil bli sendt på St Rita Radio – EWTN Norge sin YouTube kanal.

Vi vil sende høymessen kl 11.00 på søndager og messe på fester og høytidsdager. Prekene vil bli tilgjengelig som podcast og video. I tillegg vil vi sende Katolsk forum (St Olav domkirke) og Åndelig føde fra Tiller.
Vi gleder oss også til Olsok som du selvsagt kan følge på vår YouTube kanal.

Du kan fremdeles se messene på ulike Facebook sider i tillegg til YouTube.

Alle messer blir tilgjengelig i denne spillelisten på YouTube.