Norsk katolsk bisperåd | Om forslag til ny abortlov

Abortutvalget oppnevnt av den norsk regjering har fremlagt forslag til ny abortlov. Norsk katolsk bisperåd oppfatter flere aspekter ved forslaget som høyst problematiske. Du kan lese bisperådes høringssvar her. Hentet fra Coramfratibus.com 1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring Abortutvalgets NOU 2023:29 Abort i Norge — Ny lov og bedre tjenester. Utvalget fremmer forslag om å fortrenge gjeldende Lov … Continue reading Norsk katolsk bisperåd | Om forslag til ny abortlov