Om å være fri | Segl 2019

Jeg hadde en gang gleden av å feire jul sammen med Gunnel Vallquist. Ved den anledning
fikk jeg signert et eksemplar av hennes Dagbok från Rom, journalen hun førte som
observatør ved Det annet vatikankonsil. Til navnetrekket tilføyet hun sirlig følgende ord:
Qua libertate Christus nos liberavit. Sitatet er fra Galaterbrevet 5,1. I Kirkens leksjonar lyder det slik: «Til et liv i frihet er det Kristus har frigjort oss.»

 

“Om å være fri” skrevet av biskop Erik Varden finner du i SEGL 2019 utgitt på St Olav Forlag. Les mer om SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn på www.segl.no.

Redaktører: Ståle Johannes Kristiansen & Peder K. Solberg

Innlest av KABB – www.kabb.no

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF