Pave Frans: «Radikal kjønnsteori (‘gender ideology’) er en av de farligste ideologiene som koloniserer verden i dag.»

I et intervju med journalisten Elisabetta Piqué fra den argentinske avisen La Nación, forklarer pave Frans bakgrunnen for denne sterke uttalelsen. Nyheten ble publisert den 10. mars.

«Hvorfor er denne teorien farlig? Fordi den tilslører forskjellene mellom mann og kvinne, og dermed det som er særegent verdifullt for de to kjønn,» sa han.

«Menneskelivet handler om spenningen som ligger i det som fremstår som forskjeller. Å være menneske handler om å vokse med disse spenningene. Radikal kjønnsteori vanner ut disse forskjellene og gjør verden ensartet og kjedelig. Dette står i motstrid til det vi mennesker er kalt til.»

Pave Frans har flere ganger brukt uttrykket «ideologisk kolonisering» i løpet av de 10 årene han har vært pave. Spesielt har dette skjedd når han har referert til utviklingshjelp der den økonomiske støtten har vært knyttet til prevensjon, abort, sterilisering og radikal kjønnsteori.

I en samtale med de polske biskopene i 2016 sa pave Frans: «Dagens barn – barn – lærer på skolen at enhver kan velge sitt eget kjønn. Hvorfor undervises dette? Fordi bøkene blir produsert av personer og institusjoner som gir penger. Denne formen for ideologisk kolonisering får også sin støtte fra innflytelsesrike land. Dette er forferdelig!»

Paven fortalte Piqué at han ikke forberedte noen encyklika, og at han heller ikke var blitt bedt om å forfatte noe dokument om radikal kjønnsteori.

Selv om han ikke forbereder en ny encyklika, sa paven at han ofte snakker om dette temaet «fordi det finnes de som er litt naive og tror at dette er en form for fremskritt.»

Han sa videre at disse personene «ikke skiller mellom respekt for forskjeller i seksuell orientering og radikal kjønnsteori, som er ekstremt farlig fordi den tilslører forskjellene og visker ut rikdommen som ligger i det å være menneske, både på et personlig, samfunnsmessig, og kulturelt plan.

Paven understreket at han selv alltid skiller mellom «pastoral omsorg for personer med annen seksuell orientering og det som radikal kjønnsideologi innebærer. Det er to forskjellige ting», la han til.

Da Piqué spurte pave Frans om han visste at i Argentina blir man på offisielle skjemaer bedt om å velge mellom kategoriene mann, kvinne eller ikke-binær, svarte paven med å si at dette minte ham om fremtidsromanen «Lord of the World» av msgr. Robert Hugh Benson i 1907. Denne boken skildrer «en fremtid der forskjellene blir borte og alt er det samme, alt er likt, og verden ledes av en eneste person.

I det samme intervjuet reflekterte paven også over sine 10 år som pave, sin bekymring for krigen i Ukraina og hvorfor han ikke har besøkt sitt hjemland Argentina. I dagene før 10-års dagen den 13. mars, sa paven at han var spesielt glad for at han hadde ført en «pastoral linje med tilgivelse og forståelse i den hensikt å lage plass i Kirken til alle.»

Da han ble spurt om å peke på noen feil han kunne ha begått i disse 10 årene, sa han at han angret på de gangene da han hadde mistet tålmodigheten. «Det har skjedd mer enn én gang,» la han til med en latter. «Det har ikke stått om dette i nyhetsmedia, men det tar skjedd mer enn én gang.»

Artikkel av Courtney Mares EWTN, Catholic News Agency (CNA). Oversatt av Eli Åm

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF