Pavens intervju med Associated Press: En presisering fra den hellige far

Pavens intervju med Associated Press: En presisering fra den hellige far
av EWTN Norge

Den hellige far, Pave Frans, gav tirsdag 24. januar et langt intervju til amerikanske Associated Press (AP) i forbindelse med sin forestående reise til det Afrikanske kontinent. Intervjuet er omfattende og dekket en stor mengde temaer. Både internasjonalt og i Norge har fokuset vært på Pavens relativt korte svar på intervjuers spørsmål om homofili.

Skjermdump Outreach

Dette er svarbrev fra pave Frans til p. James Martin, S.J, som i brevs form har bedt om en klargjøring av pavens uttalelser om homoseksualitet til Associated Press denne uken. Den følgende teksten er en oversettelse til norsk fra engelsk tekst gjort av J.D. Long-García og Ivan Briggeler på nettstedet Outreach.

Kjære broder,

Takk for ditt brev. Det er ikke første gang jeg snakker om homoseksualitet og mennesker med homoseksuell legning. Og jeg ville gjøre det klart at det ikke er kriminelt, for å understreke at kriminalisering verken er godt eller rettferdig.

Da jeg sa at det er en synd, refererte jeg ganske enkelt til katolsk morallære, som sier at enhver seksuell handling utenfor ekteskapet er en synd. Man må selvfølgelig vurdere omstendighetene, som kan minske eller eliminere skyld. Som du ser, gjentok jeg noe generelt. Jeg skulle ha sagt «det er en synd, som enhver seksuell handling utenfor ekteskapet.» Dette gjelder synd som sådan, men vi vet at katolsk moral ikke bare tar i betraktning syndens innhold, men også vurderer aspekter som frihet og intensjon, det gjelder for enhver synd.

Jeg ville si til enhver som ønsker å kriminalisere homoseksualitet at de tar feil. I et telebasert, muntlig intervju der formen er dagligtale, er det naturlig at det ikke blir så presise definisjoner. Jeg ber for deg og ditt arbeide, og håper du vil gjøre det samme for meg.
Måtte Jesus velsigne deg, og Den hellige jomfru beskytte deg.

Broderlig hilsen
Frans

Skjermdump Outreach

Hva sier den katolske Kirkes kateksime:

1857. Det må foreligge til sammen tre omstendigheter for at en synd skal være en dødssynd: “Den synd er en dødssynd hvis objekt er en alvorlig sak, og som begås fullt ut bevisst og med overlegg”.

2357. Homoseksualitet betegner forhold mellom menn eller kvinner som føler seksuell tiltrekning, utelukkende eller altoverveiende, mot personer av samme kjønn. Den gir seg meget forskjellige utslag, betinget av tid og kultur. Det psykiske opphav til den er fremdeles i stor grad uoppklart. Med støtte i Den Hellige Skrift, som fremstiller dem som alvorlige utskeielser, har Tradisjonen alltid hevdet at “homoseksuelle handlinger er i seg selv tøylesløse”.De strider mot naturloven. De utelukker den seksuelle handling fra å gi liv. De utgår ikke fra en sann følelsesmessig og seksuelt gjensidig utfyllelse. De kan ikke under noen omstendighet godkjennes.

2358. Et ikke ubetydelig antall menn og kvinner viser grunnleggende homoseksuelle tendenser. Denne tilbøyelighet, som er objektivt feilrettet, utgjør en prøvelse for de fleste av dem. Disse må tas imot med respekt, medfølelse og fintfølelse. Alle utslag av urettferdig diskriminering mot dem skal unngås. Slike personer er kalt til å virkeliggjøre Guds vilje i sitt liv, og dersom de er kristne, til å forene de vanskeligheter de kan møte i livet på grunn av sin legning, med Herrens korsoffer.

2359. Homoseksuelle mennesker er kalt til kyskhet. Ved selvbeherskelsens dyd, som virker oppdragende på den indre frihet, undertiden også støttet av et uegennyttig vennskap, ved bønn og sakramental nåde, kan og skal de gradvis og helhjertet nærme seg kristen fullkommenhet.

 

Se også
Pavens intervju med Associated Press: Hva sa den hellige far egentlig?
Pave Frans i intervju med Associated Press

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF