Preken | 6. søndag i det alminnelige kirkeår | Biskop Erik Varden O.C.S.O

På havet av menneskenes tårer navigerer Kristus vår Gud. Hans ark er korsets tre; Sannhetens Ånd er vinden i hans segl.

På havet av menneskenes tårer navigerer Kristus vår Gud. Hans ark er korsets tre; Sannhetens Ånd er vinden i hans segl.

Støtt EWTN Norge – St Rita Radio på Vipps 650212
Støtt St Olav domkirkemenighet på Vipps 578393

Prekene fra St Olav domkirke er et samarbeidsprosjekt mellom EWTN Norge og Trondheim stift.
Ansvarlig produsent: Pål Johannes Nes

Lese hele preken her:
http://coramfratribus.com/no/ord-om-ordet/6-sunday-a/

Sendingen er produsert av EWTN Norge.
Støtt vårt arbeid på vipps 650212.
Ⓒ EWTN Norge 2022